Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-15

BIMobject AB: BIMobject: Kvartalsrapport april - juni 2019

Den fullständiga rapporten finns även tillgänglig på bolagets hemsida
(info.bimobject.com).

Andra kvartalet 2019

· Faktureringen uppgick till 33 MSEK (33).
· Koncernens nettoomsättning ökade med 33 procent och uppgick till
34 MSEK (26).

· Fördelning mellan projekt och web services (prenumerationer) var
32/68 procent (40/60).

· Koncernens rörelseresultat uppgick till -34 MSEK (-15).
· Resultat per aktie uppgick till -0,29 SEK (-0,29).
· Kassaflödet från löpande verksamheten uppgick till -29 MSEK (-18).
· Ackumulerat tusental antal användare ökade med 82 procent och
uppgick till cirka 1 542** (845).

· Ackumulerat antal nedladdningar uppgick till 42,1 miljoner**.
· Antalet tillverkare (Brands) uppgick till 1 553**.
· Kim Mortensen tillträdde rollen som ny CEO den 1 juni.
· Johan Svanström valdes in i styrelsen och utsågs till vice
ordförande. Johannes Reischböck och Hjalmar Winbladh avböjde omval
och lämnade styrelsen vid årsstämman.

· Alexander Dahlquist tillträdde rollen som CFO den 15 maj. Mario
Ortega och Johan Dyrssen tog plats i ledningsgruppen som SVP AECO
respektive VP Product & Data.

· BIMobject ingick partnerskap med AEC Daily, ett världsledande
utbildningsföretag.

Justering av mål 2019
Tillväxtmålet fakturerad försäljning har redviderats ned från en
förväntad ökning på åtminstone 30 procent 2019 till en förväntad
ökning på åtminstone 20 procent. Vi förväntar oss att nå åtminstone
ackumulerade 1,7 miljoner användare (reviderat upp från 1,5
miljoner). Läs mer i VD-orden.

** Inklusive beräknat nettotillskott från Polantis och Convergo.

VD-ord

Fortsatt stark nettoomsättning, andelen web services ökar

Efter ett genomgående starkt första kvartal, var bilden mer otydlig
för andra kvartalet. Nettoomsättningen ökade med stabila 33 procent
och uppgick till 34 MSEK (26). Inflödet av nya användare fortsatte
att öka i snabb takt och deras aktivitet på plattformen var fortsatt
hög. Å andra sidan nådde inte tillväxt i fakturering, vilken
fluktuerar från kvartal till kvartal, våra förväntningar utan den
hamnade i nivå med andra kvartalet föregående år. Fakturerad
försäljning av web services (prenumerationer) ökade medan projekt
(engångsintäkt) gick trögt. Trögheten märktes framförallt i
Nordamerika där vi mötte stark prispress från konkurrenter som
utvecklar en lägre kvalitet av BIM-objekt anpassade för lokala
plattformar. Vi har vidtagit en rad åtgärder för att vända
utvecklingen och ser vissa positiva tecken på återhämtning.
Strategiska samarbeten av den typ som vi nyligen annonserade med AEC
Daily bidrar till att öka kännedomen om oss.

Ökningen av web services innebär att andelen återkommande försäljning
ökade. Förändringen i fördelningen mellan projekt och web services är
förväntad genom att fokus ligger på web services och
SaaS-försäljning, vilken jämfört med innehållsproduktion (projekt)
har högre marginaler.

Målet är att bygga upp en hög andel web services med starka och
långsiktiga kundrelationer. Vi fortsätter att utveckla produkter och
tjänster som driver efterfrågan på SaaS-platformen. Bland annat
uppgraderar vi våra globalt ledande erbjudanden BIManalytics Core och
BIMscript.

I framtiden vill vi se att många fler tillverkare av bygg- och
inredningsprodukter inte bara använder vår plattform för att
publicera innehåll skapat av oss utan även innehåll som utvecklats
internt av våra kunder eller av externa partners.

För att driva denna utveckling siktar vi på att ingå fler samarbeten
med självständiga innehållsutvecklare runt om i världen så att det
blir fler aktörer som kan producera och ladda upp objekt på BIMobject
Cloud.

Organisationsförändringar
Första halvåret har präglats av organisations- och
ledningsförändringar. Jag är väldigt entusiastisk över att axla
rollen som VD och jag ser fram emot att arbeta tätt med mitt team för
att bygga och växa morgondagens BIMobject. Vi har redan en stark
marknadsposition och en enorm affärsmöjlighet framför oss med en
verklig potential att bidra till effektivare och mer hållbara projekt
inom byggindustrin.

De närmsta månaderna planerar jag att träffa samtliga medarbetare och
fördjupa min kunskap om olika regioners olika affärsmöjligheter.
Något som underlättar för mitt team och mig när vi ska se över
strategin och den långsiktiga affärsplanen. Strategiarbetet har redan
påbörjats och jag räknar med att vi ska presentera en uppdatering av
strategi och mål tidigt nästa år.

Kortsiktigt fortsätter organisationen att fokusera på utveckling av
kärnverksamheten, som exempelvis försäljning, användar och
produktutveckling på plattformen. För närvarande pågår
utvecklingsarbete för att ta fram kraftfulla och skalbara automatiska
processer och för att även utnyttja all den data som vår globala
databas innehåller.

Vi utvärderar även kostnadsutvecklingen och vår effektivitet för att
säkerställa maximal tillväxt av BIMobjects plattform och
värdeskapande.

Långsiktiga ambitioner
Byggindustrins digitalisering är fortfarande i ett tidigt skede. Det
finns miljontals användare och tusentals tillverkare världen över som
skulle kunna skifta över till en digital värld med hjälp av
BIMobject. Det betyder att vi har ett fantastiskt "slagläge" från vår
nuvarande marknadsposition, som är stark och globalt dominerande. Vi
har också stark global tillväxt av användare. Även förvärvsarbetet
fortgår aktivt enligt plan och vi utvärderar ständigt nya möjligheter
på marknaden.

Givet ovanstående positiva signaler är det fortfarande svårt att
bedöma takten i byggindustrins digitalisering. Makroekonomiska
signaler visar en blandad bild och vi möter en varierande efterfrågan
på våra marknader. Brexit, handelskonflikten mellan USA och Kina samt
den ekonomiska utvecklingen i EU kan få en negativ inverkan på
bygginvesteringar, samtidigt som kraven på en effektivare och mer
hållbar byggindustri ökar. Behovet av billigare och effektivare
processer är en pådrivande faktor för byggindustrins digitalisering -
en perfekt situation för BIMobject.

Justerade mål 2019
Svag utveckling under andra kvartalet och utmaningar i Nordamerika gör
tillväxtmålet 2019 svårt att nå och vi har därför justerat ned det
till: Faktueringen ska öka med åtminstone minst 20 procent 2019. Vi
förväntar oss att nå åtminstone ackumulerade 1,7 miljoner användare,
reviderat upp från 1,5 miljoner.

Vi fortsätter att bygga den globalt marknadsledande molnbaserade BIM
content service plattformen i världen.

Våra mål är:

· Att öka fakturerad försäljning med åtminstone 20 procent,
nedjusterat från tidigare 30 procent.

· Att nå åtminstone 1,7 miljoner registrerade användare, uppjusterat
från 1,5 miljoner

· Att nå 450 000 i objektvolym
· Att effektivisera kärnverksamheten för ytterligare skalbarhet
· Att förbereda notering vid Nasdaq Stockholm
Kim Mortensen
VD

För mer information, vänligen kontakta:

Kim Mortensen - VD
Tel. +46 40 - 685 29 00
E-mail: ir@bimobject.com

__________________________________________________________________________

Denna information är sådan information som BIMobject AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom Kim Mortensens försorg, för
offentliggörande den 15 augusti 2019 kl. 08:30 CEST.

Om BIMobject-koncernen
BIMobject är ett ledande globalt IT-företag som ligger i framkanten av
byggindustrins digitalisering. BIMobject erbjuder molnbaserade
plattformar med över 1500 tillverkare som tillgängliggör digital
produktinformation. Runt de molnbaserade plattformarna, som idag har
över 1,5 miljon användare, erbjuder BIMobject ett antal lösningar
riktade mot tillverkare, fastighetsägare, arkitekter och designers,
byggföretag samt handeln. BIMobject grundades 2011, verkar i 20
länder och har över 230 anställda. Nettoomsättningen uppgick i juni
2019 till 134 MSEK, rullande 12 månader. BIMobject handlas på Nasdaq
First North under ticker: BIM. BIMobjects Certified Advisor: FNCA
Sweden AB, info@fnca.se, +46-8-528 00 399. www.bimobject.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/bimobject-ab/r/bimobject--kvartalsrapport-apr...
https://mb.cision.com/Main/17629/2881114/1090294.pdf
https://mb.cision.com/Public/17629/2881114/828cd7bb37c7dd9d.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.