Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-12-09

Binero Group AB: Kommuniké från extra bolagsstämma i Binero Group AB (publ) den 9 december 2019

Vid extra bolagsstämma i Binero Group AB (publ), org. nr 5556264-3022,
("Bolaget") den 9 december 2019 fattades beslut om vinstutdelning om
3,00 kronor per aktie samt ersättning till vissa styrelseledamöter
avseende insats i samband med överlåtelsen av Binero webbhotell.

Beslut om vinstutdelning

Stämman beslutade om vinstutdelning med ett belopp om 59 665 680
kronor fördelat lika på det totala antalet aktier i bolaget, det vill
säga en vinstutdelning om 3,00 kronor per aktie. Som avstämningsdag
för erhållande av utdelning beslutades onsdagen den 11 december 2019.
Med denna avstämningsdag beräknas utdelning komma att utbetalas genom
Euroclear Sweden AB:s försorg måndagen den 16 december 2019.

Beslut om ersättning till vissa styrelseledamöter avseende insats i
samband med överlåtelsen av Binero webbhotell

Stämman beslutade i enlighet med större aktieägares förslag, vilka
representerar cirka 41 procent av rösterna och aktierna i Bolaget, om
ersättning uppgående till 800 000 kronor av vilken Carl-Magnus
Hallberg ska erhålla 550 000 kronor och Fredrik Alpsten ska erhålla
250 000 kronor. Det noterades att de ska ha rätt att fakturera
beloppet genom bolag.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till
kallelsen till extra bolagsstämma samt fullständiga förslag till
beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på
Bolagets hemsida, www.binerogroup.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Carl-Magnus Hallberg, styrelseordförande Binero Group AB

Mobil: 073-506 60 00

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Binero Group AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq First Norths
regelverk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons
försorg, för offentliggörande den 9 december 2019 kl. 11.15 CET.

Binero Group är en svensk leverantör av digitala infrastrukturtjänster
för små- och mellanstora företag. Bolagets erbjudande inkluderar
bland annat utveckling och managering av företags IT-infrastruktur
samt en egen publik molntjänst, så kallad IaaS (infrastructure as a
service).

Binero Groups aktie handlas på Nasdaq First North med kortnamnet
BINERO. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB 08-503 015 50
och e-post ca@mangold.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/binero-group-ab/r/kommunike-fran-extra-bolags...
https://mb.cision.com/Main/2195/2985979/1158320.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.