Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-24

Bio-Works Technologies AB: Kvartalsrapport, jan - mars 2020

Perioden 1 januari - 31 mars 2020 i korthet

· Nettoomsättningen ökade med 237% till 2 031 (602) KSEK med god
försäljningstillväxt i alla regioner

· Orderingången ökade med 257% till 2 086 (585) KSEK.
· Resultatet i första kvartalet var -11 302 (-10 352) KSEK
· Resultat per aktie i första kvartalet uppgick till -0,37 (-0,54)
SEK

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -11 160 (-7
535) KSEK

· Banktillgodohavanden uppgick till 65 242 (46 350) KSEK vid
periodens slut.

Viktiga händelser under första kvartalet

· Den goda försäljningstillväxten fortsätter särskilt i Nordamerika
och Europa.

· Bolaget kan konstatera att covid-19 har mycket stor påverkan på
ekonomin och samhället som helhet och utvecklingen har varit mycket
snabb. Liksom många andra aktörer parerar Bio-Works nu de
reserestriktioner och begränsningar till fysiska möten som gäller i
samband med Covid-19 krisen. Eftersom Bio-Works redan har en
etablerad och effektiv kommunikation med ett stort antal kunder och
av kunden prioriterade projekt har vi hittills ändå haft en god
försäljningsutveckling.

· En av våra produktionskunder använder vår produkt för produktion
av viktiga komponenter för just Covid-19 testning. Flera andra kunder
utvecklar Covid-19 relaterade produkter där de utnyttjar våra
produkter i utvecklingsprocessen.

· Bio-Works Technologies Inc. registrerades i mitten på februari,
och vår första Nordamerikanska medarbetare tillträdde i mitten på
mars.

· Ett distributionsavtal har tecknats för Indien med omgivande
länder med bolaget Arihant Innochem. Vi har snabbstartat i landet med
besök hos mer än 20 potentiella uppskalningskunder.

· Bio-Works har utnämnt en ny tillträdande VD, Jonathan Royce.
Jonathan tar över rollen senast 1 augusti.

Viktiga händelser efter periodens utgång 31 mars 2020

·
Vår årliga audit för ISO 9001:2015 har genomförts med gott resultat.

VD kommentar

- Bio-Works startar året med bra försäljningsökning och nya större
kundorder - trots den rådande osäkerheten i världen. Efter en
relativt långsam inledning ökade orderingången under februari för att
under mars ligga på bra nivå. Försäljningen för kvartalet ökade
starkt och slutade på cirka 2 MSEK. Höstens generella trend håller i
sig med ökade inköp från många kunder i uppskalningsfas och
produktionsfas.

Här följer min sammanfattning av de viktigaste händelserna under Q1
2020:

Bolagets försäljning i Q1 2020

Bolagets försäljning under kvartalet uppgick till 2 031KSEK vilket är
1,4 MSEK högre än förra året, en ökning med 237 procent. Huvuddelen
av försäljningen är spridd på ett tiotal större kunder som arbetar i
uppskalningsfas och produktionsfas i alla delar av världen. Under
kvartalet har vi skrivit ett 3-årsavtal med en av våra kunder i
Östeuropa för kvartalsvis leverans av en av bolagets produkter till
ett totalt minimivärde om ca. 2,5 MSEK över perioden. Särskilt
glädjande är att vi under kvartalet även har fått våra första större
uppskalningsorder från Kina och Sydkorea.

Bolaget kan konstatera att Covid-19 har mycket stor påverkan på
ekonomin och samhället som helhet och utvecklingen har varit mycket
snabb.

Trots goda försäljningssiffror är det därför viktigt att vi är
fortsatt försiktiga när det gäller bolagets kostnader i och med
osäkerheten runt Covid-19. Bolaget har därför vidtagit en rad
besparingsåtgärder med syfte att säkerställa tryggheten i vår kassa
samtidigt som vi bibehåller vår huvudfokus som är ökad försäljning.

Den pågående Covid-19 epidemin har hittills inte påverkat
försäljningen negativt eftersom våra huvudsakliga volymer kommer från
våra kunder i sen uppskalning och produktion. Dessa projekt har hög
prioritet och pågår i oförminskad kraft hos våra kunder.

Bio-Works har vid första kvartalets utgång 57 kunder i
uppskalningsfas. Av dessa befinner sig 11 kunder i sen
uppskalningsfas och närmar sig därmed full produktion. 11 kunder är
redan i produktionsfas.

Fortsatt uppbyggnad av försäljningen

Vi fortsätter att under 2020 bygga vår globala försäljningsplattform.
Under kvartalet har vi bildat ett dotterbolag i USA. Vår första
anställd är en senior säljare som redan har påbörjat sitt arbete. Vi
förstärker därmed vår support av bolagets kundbas, initialt med fokus
på östkusten i USA där vi har god försäljningstillväxt. Den seniora
säljaren bidrar även med ett stort och viktigt eget nätverk i vår
primära målgrupp.

I Kina och Sydkorea har vi på grund av COVID-19 viruset begränsats
något i vår möjlighet att vara på plats för att stödja kunder och
distributörer. Distributörerna har dock fortsatt sitt viktiga arbete
och har kontakt med kunderna som jobbar vidare med sina projekt.
Något som också har lett till två uppskalningsorder i slutet av
kvartalet. Våra egna resurser har fokuserats på andra viktiga
geografiska områden. Det har bland annat gjort det möjligt att göra
en snabb uppstart i Indien där bolaget nu har en distributör igång
och har genomfört möten med en stor del av de mest intressanta
kunderna i landet.

Vi fortsätter vårt arbete med fokus på att med ökat tempo och kraft
driva kommersialiseringen av våra unika produkter. Jonathan Royce
kommer som annonserats att från sommaren ta över VD rollen i
Bio-Works och driva bolaget vidare tillsammans med teamet.

Det gångna årets diskussioner med kunder och expertis har stärkt vår
uppfattning att Bio-Works har en mycket konkurrenskraftig
produktplattform. Vårt fokus är nu att med ökat tempo och kraft driva
kommersialiseringen av denna unika tillgång.

Vi tackar för ditt förtroende och fortsätter vårt arbete för tillväxt
under 2020 och framåt. Personligen tackar jag också för ditt
förtroende för mig i min roll i bolaget. Som aktieägare ser jag med
stor förväntan fram emot att få följa bolagets vidare tillväxt.

Uppsala 24 april, 2020

Mats Johnson

VD, Bio-Works Technologies AB

För mer information: www.bio-works.com eller kontakta Mats Johnson, vd
Bio-Works, e-mail: mats.johnson@bio-works.com, telefon: +46 70 516 53
37.

Denna information är sådan information som Bio-Works Technologies AB
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
(MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons
försorg, för offentliggörande den 24 april 2020 kl. 13:00 CEST.

Om Bio-Works Technologies

Bio-Works är ett bioteknikbolag som utvecklar, producerar och säljer
innovativ separationsmedia baserat på agaros för att rena proteiner,
peptider och andra biomolekyler. Bolagets produkter används
huvudsakligen för att rena biologiska läkemedel och diagnostiska
produkter, från forskningsfasen till produktion i stor skala.
Produkterna säljs globalt dels genom den egna organisationen, dels
via distributörer. Bio-Works anläggning finns i Uppsala Business Park
i Uppsala, Sverige. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North
Growth Market. FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se, är
utsedd Certified Adviser.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/bio-works-technologies-ab/r/kvartalsrapport--...
https://mb.cision.com/Main/16592/3095708/1234964.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.