Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-21

BIOGAIA: RESULTATET EFTER SKATT 52,8 MLN KR 3 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Probiotikabolaget Biogaia redovisar ett resultat efter skatt på 52,8 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021 (20,5). Resultatet per aktie uppgick till 2:62 kronor (1:17).

Rörelseresultatet blev 67,2 miljoner kronor (27,0) och rörelsemarginalen var 39 procent (20).

Nettoomsättningen uppgick till 174 miljoner kronor (132). Försäljningstillväxten var 32 procent.

Bolaget lämnade nyligen en omvänd vinstvarning med ett preliminärt rörelseresultat för kvartalet på 67 miljoner kronor och en preliminär nettoomsättning på 174 miljoner kronor.

Kassaflödet uppgick till 55,6 miljoner kronor (50,3) och likvida medel var per 30 september 1.530 miljoner kronor (292).

Vd Isabelle Ducellier pekar på tre externa förklaringar till resultatökningen i kvartalet. Det är för det första en ökad efterfrågan från konsumenter innan vintersäsongen med immunsystemet i fokus. För det andra har lättade pandemirestriktioner medfört ökade läkar- och apoteksbesök och för det tredje har flera marknader i framför allt Emea behövt fylla på sina lager och önskat tidigarelagda leveranser från det fjärde till det tredje kvartalet.

I Emea-området ökade Biogaias försäljning med 51 procent jämfört med samma period i fjol. Försäljningen inom regionen Apac, plus 53 procent i kvartalet, fortsätter enligt Biogaia att utvecklas väl tack vare bland annat bolagets onlinesatsningar i Kina, försäljning till tandkliniker och via egen e-handel i Japan och fördelaktiga demografiska trender i Indonesien och Vietnam.

Nordamerika fortsätter att vara Biogaias starkaste tillväxtmarknad både tack vare lansering av nya produkter och bolagets omnikanalstrategi där Biogaia finns tillgänglig i alla konsumentkanaler och genom rekommendationer av sjukvården, skriver bolaget. I Latinamerika minskade försäljningen i kvartalet framförallt beroende på periodisering av order i Brasilien.
Författare Direkt-SE