Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-09-12

Bioservo Technologies AB (publ): Bioservo offentliggör prospekt samt bjuder in till investerarpresentationer

Det prospekt som Bioservo Technologies AB (publ) ("Bioservo" eller
"Bolaget") har upprättat med anledning av den förestående
nyemissionen av aktier med företrädesrätt för Bioservos aktieägare om
cirka 64,3 MSEK ("Företrädesemissionen") har idag godkänts och
registrerats av Finansinspektionen. Med anledning av
Företrädesemissionen bjuder Bioservo in till fyra investerarträffar
under september.

Prospekt

Det prospekt som Bioservo har upprättat med anledning av den
förestående Företrädesemissionen har idag godkänts och registrerats
av Finansinspektionen. Prospektet, innehållande fullständiga villkor
och anvisningar, samt sammanfattande folder och anmälningssedlar kan
erhållas från Bioservo och Erik Penser Bank samt hålls tillgängliga
på Bioservos webbplats (www.bioservo.com) och på Erik Penser Banks
webbplats (www.penser.se). Prospektet kommer även att finnas
tillgängligt på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se).
Sammanfattningsfolder kommer att sändas per post till Bioservos
direkt- och förvaltarregistrerade aktieägare i anslutning till att
teckningsperioden inleds.

Inbjudan till investerarpresentationer

Med anledning av Företrädesemissionen presenterar Bioservo Bolagets
verksamhet och framtidsplaner hos Aktiespararna den 17 september i
Medicon Village, Scheeletorget 1, Lund, hos Erik Penser Bank den 18
september på Apelbergsgatan 27, Stockholm, hos Aktiespararna den 23
september på Svenska Mässan, Mässans gata 18, Göteborg samt
Småbolagsjakten Live den 25 september på Grev Turegatan 30,
Stockholm.

Anmälan ska ske till Aktiespararna via www.aktiespararna.se, till Erik
Penser Bank via e-post till seminarium@penser.se, till
Småbolagsjakten via www.investerarbrevet.se. Observera att antalet
platser är begränsade.

Företrädesemissionen i sammandrag

· Aktieägare i Bioservo erhåller en (1) teckningsrätt per aktie som
innehas på avstämningsdagen den 12 september 2019.

· Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya
aktier i Bioservo.

· Teckningskursen är 12,00 SEK per aktie.
· Bioservo tillförs vid full teckning cirka 64,3 MSEK före
emissionskostnader.

· Teckning sker under perioden 16 - 30 september 2019.
· Handel i teckningsrätter sker under perioden 16 - 26 september
2019.

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från befintliga aktieägare
om 24,9 MSEK, motsvarande 38,7 procent av Företrädesemissionen.
Bolaget har därutöver erhållit emissionsgarantier från externa
investerare om 26,5 MSEK, motsvarande 41,3 procent. Sammanlagt uppgår
teckningsförbindelser och emissionsgarantier till 51,5 MSEK,
motsvarande 80,0 procent.

Rådgivare

Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman
Glimstedt är legal rådgivare till Bioservo i samband med
Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Petter Bäckgren

VD

petter.backgren@bioservo.com

+46 8 21 17 10

eller

Jacob Michlewicz

CFO

jacob.michlewicz@bioservo.com

+46 8 21 17 10

Kort om Bioservo Technologies

Bioservo Technologies (publ) är ett teknik- och utvecklingsbolag som
kombinerar medicinsk vetenskap med modern robotteknik. Bolaget har en
globalt framskjuten position inom soft exoskeletonteknik, bärbara
kraftstärkande produkter, för personer med behov av extra kraft för
att stärka kroppens uthållighet och funktion, eller för personer med
nedsatt muskelstyrka.

Efter många år av forskning och utveckling fokuserar Bioservo
Technologies på en kommersialisering av bolagets produkter och
patenterade teknik. Bioservos teknik lämpar sig väl för både
rehabilitering inom hälso- och sjukvården och i preventivt syfte för
professionella användare inom industrin. Bolaget har bland annat
tecknat strategiska samarbetsavtal med ett flertal multinationella
företag inom bland annat bil, flyg samt bygg- och
infrastrukturindustrin.

Bioservo Technologies grundades 2006 genom ett samarbete mellan
forskare på Kungliga Tekniska Högskolan och läkare på Karolinska
Sjukhuset i Stockholm. Bioservo Technologies är ett svenskt publikt
aktiebolag med huvudkontor och verksamhet i Kista norr om Stockholm.

FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se, är utsedd till
bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

För mer information, vänligen besök www.bioservo.com

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra
värdepapper i Bioservo Technologies AB (publ). Inbjudan till berörda
personer att teckna aktier i Bioservo Technologies AB (publ) kommer
endast att ske genom det prospekt som Bioservo Technologies AB (publ)
kommer att offentliggöra.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras,
publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA, Kanada,
Japan, Australien, Hongkong, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya
Zeeland eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd
inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala
restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra
åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna
anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt
United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får
inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller
indirekt, inom USA, förutom efter skriftligt godkännande från
Bioservo Technologies AB (publ) och enligt ett tillämpligt undantag
från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med
värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan
jurisdiktion i USA.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/bioservo-technologies-ab--publ-/r/bioservo-of...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.