Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-06

Bioservo Technologies AB (publ): Bioservo Technologies AB Delårsrapport 1 januari till 31 december 2019

Första kvartalet i siffror

· Nettoomsättningen ökade till 1,7 (1,4) MSEK, ökning med 21,4%
· Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -4,4
(-5,1) MSEK

· Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -5,4 (-5,8) MSEK
· Periodens resultat uppgick till -5,4 (-5,8) MSEK
· Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,60
(-0,65) SEK

Händelser under perioden

Bioservo har utökat forsknings- och utvecklingssamarbete med
infrastrukturdivisionen hos Eiffage, ett av Europas ledande bygg- och
infrastrukturföretag, för att gemensamt utveckla en bionisk arm. I
samband med detta har Eiffage lagt en första order, värd drygt 900
TSEK.

Valberedningen i Bioservo Technolies AB (publ) har beslutat att
föreslå årsstämman följande förslag av antal styrelseledamöter och
val av styrelseledamöter. Valberedningen föreslår att antalet
styrelseledamöter i styrelsen ska vara sex (6). Valberedningen
föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av
styrelseledamöterna Anders Lundmark, Runar Bjørklund, Hans von Holst,
Karin Ruiz och Kunal Pandit samt nyval av Nikolaj Sørensen. Som
styrelsens ordförande föreslås omval av Anders Lundmark.Tomas Ward
har avböjt omval.

Händelser efter perioden

Inga väsentliga händelser har skett efter periodens slut.

VD Petter Bäckgren kommenterar första kvartalet 2019

Vi kan i stora drag sammanfatta verksamhetsårets första kvartal med en
tydlig fokusering kring utveckling och förberedelser inför
lanseringen av nästa generations Ironhand®. Den helt nya Ironhand®
innehåller specifika förbättringar som ett resultat av omfattande
tester hos våra utvecklingspartners och vi ser fram emot att
introducera den nya handsken inom kort. Vi ser ett fortsatt starkt
intresse för vår teknologi, vilket har bekräftats genom deltagandet
på ett flertal branschspecifika event under kvartalet. Sammantaget
ser jag med tillförsikt på framtiden med en stor potential för vår
teknik inom såväl industrin som inom hälso- och sjukvården.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Petter Bäckgren
VD
petter.backgren@bioservo.com
+46 8 21 17 10

eller

Maria Myräng
CFO
maria.myrang@bioservo.com
+46 8 21 17 10

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Bioservo Technologies
AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 6 maj 2019 cirka kl
08:40 (CET).

Kort om Bioservo Technologies

Bioservo Technologies (publ) är ett teknik- och utvecklingsbolag som
kombinerar medicinsk vetenskap med modern robotteknik. Bolaget har en
globalt framskjuten position inom soft exoskeleton-teknik, bärbara
kraftstärkande produkter, för personer med behov av extra kraft för
att stärka kroppens uthållighet och funktion, eller för personer med
nedsatt muskelstyrka.

Bioservo Technologies AB grundades 2006 i ett samarbete mellan
forskare vid Kungliga Tekniska Högskolan och en läkare på Karolinska
sjukhuset. Vår SEM ™ (Soft Extra Muscle) -teknik uppfanns av
professor Hans von Holst (neurokirurgi), professor Jan Wikander och
doktor Johan Ingvast (doktorsexamen i mekatronisk teknik). Sedan
starten har vi vidareutvecklat denna hyllade och patenterade SEM ™
-teknologi (Soft Extra Muscle) och är idag världsledande inom mjuka
exoskelett.

Åtagandet bygger på en stark tro på att denna teknik kommer att
förändra livet för många människor genom att stärka deras oberoende
och höja deras livskvalitet.

Efter många år av forskning och utveckling fokuserar Bioservo
Technologies på en kommersialisering av bolagets produkter och
patenterade teknik. De framtagna handskarna lämpar sig väl för både
rehabilitering inom hälso- och sjukvården och i preventivt syfte för
professionella användare inom industrin. Bolaget har bland annat
tecknat strategiska samarbetsavtal med ett flertal multinationella
företag inom bland annat fordons- och flygindustrin, samt företag
verksamma inom bygg/anläggning/infrastruktur.

FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se, är utsedd till
bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North.

För mer information, vänligen besök www.bioservo.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/bioservo-technologies-ab--publ-/r/bioservo-te...
https://mb.cision.com/Main/15771/2804088/1037797.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.