Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-07

Bioservo Technologies AB (publ): Bioservo Technologies AB Delårsrapport 1 januari till 31 mars 2020

Första kvartalet i siffror

· Nettoomsättningen uppgick till 3,0 (1,7) MSEK
· Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -6,6
(-4,4) MSEK

· Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -7,5 (-5,4) MSEK
· Periodens resultat uppgick till -7,5 (-5,4) MSEK
· Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,53
(-0,60) SEK

· Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till
-6,2 (-8,3) MSEK

· Likvida medel uppgick per den 31 mars till 50,3 (17,3) MSEK
Händelser under perioden

Bioservo lanserade en ny version av Ironhand®, utvecklad för att ge en
ännu bättre användarupplevelse. Ironhand® 1.6 ger operatören
möjlighet att via en app anpassa handskens inställningar och
levereras med en uppdaterad handske med ökad komfort samt en
alternativ bärlösning för förbättrad ergonomi.

Loxam lade beställningar på de 82 första av sina 100 avtalade
Ironhand®-system, till ett värde av 5,6 MSEK. Systemen kommer att
vara tillgängliga för uthyrning i 15 städer runt om i Frankrike, och
ska användas för att möta behovet av säkrare arbetsplatser. Vid
slutet av perioden hade ca 25% av beställningen levererats,
resterande del av beställningen kommer att levereras så snart Loxam
öppnar sina uthyrningsenheter igen.

Långtidstest av Ironhand® med målsättningen att utvärdera systemets
hållbarhet över tid har initierats hos General Motors i Detroit.

Publicerad artikel i den vetenskapliga tidskriften "Journal of
NeuroEngineering and Rehabilitation"
(https://doi.org/10.1186/s12984-020-00660-y) visar att rehabilitering
i hemmet med Bioservo Technologies kraftförstärkande handske leder
till förbättrad handfunktion för personer med

ryggmärgsskada.
Den pågående kliniska studien som undersöker Carbonhands
rehabiliterande effekt hos patienter med nedsatt handfunktion är
tillfälligt pausad på grund av att Roessingh Research Developments
lokaler i Nederländerna just nu används för vård av COVID-19
patienter.

Mot slutet av perioden började Bioservo påverkas av COVID-19.
Ledningen på Bioservo tog därför till besparingsåtgärder för att
skydda Bioservos tillgångar, delvis genom de olika subventioner som
arbetstidsförkortning samt reducerad arbetsgivaravgift som nu erbjuds
samt att timanställda, konsulter avslutades och stopp för
nyanställningar infördes.

Händelser efter perioden

Inga väsentliga händelser har skett efter periodens slut.

VD Petter Bäckgren kommenterar första kvartalet 2020

Året inleddes med lansering av en ny version (1.6) Ironhand® med fokus
på att ge användaren en ännu bättre upplevelse genom ökad

komfort, fler ergonomiska bärlösningar samt en nedladdningsbar app som
enkelt anpassar hanskens inställningar för optimal support till

operatören. Den nya versionen av Ironhand® har tagits emot väl och
Bioservo har under första kvartalet fått in beställningar på mer än
90

Ironhand®-system, vilket ska jämföras med 58 system under hela 2019.
Tack vare den starka orderingången i början av året utökades
produktionskapaciteten markant under februari, genom timanställd
personal samt genom ökade volymer hos etablerade leverantörer. Den
snabba produktionsökningen visade att Bioservo har en god
förberedelse att på kort varsel öka produktionskapaciteten för att
hantera ökande volymer. Vid lanseringen introducerade vi även en
digital utbildningsportal för distributörer, kunder och användare som
vi nu har mycket nytta av nu när fysiska möten inte kan genomföras.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Petter Bäckgren, VD
petter.backgren@bioservo.com
+46 8 21 17 10

eller

Jacob Michlewicz, CFO
jacob.michlewicz@bioservo.com
+46 8 21 17 10

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Bioservo Technologies
AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 7 maj 2020 cirka kl
08:40 (CET).

Om Bioservo Technologies

Bioservo Technologies AB (publ) är ett världsledande företag inom
bärbara, muskelförstärkande system för människor som behöver extra
styrka och uthållighet. Alla våra innovativa produkter och system är
designade för att hålla människor starka, friska och effektiva.

Bolaget har en unik global position inom soft exoskeleton-teknologi
för handen, både för industriella tillämpningar som förbättrar
arbetares hälsa och för att förbättra livskvalitet för personer med
nedsatt muskelstyrka.

Bioservo Technologies grundades 2006 genom ett samarbete mellan
forskare på Kungliga Tekniska Högskolan och läkare på Karolinska
Sjukhuset i Stockholm. Bioservo Technologies är ett svenskt publikt
aktiebolag med huvudkontor och verksamhet i Kista norr om Stockholm.

FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se, är utsedd till
bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North.

För mer information, vänligen besök www.bioservo.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/bioservo-technologies-ab--publ-/r/bioservo-te...
https://mb.cision.com/Main/15771/3105431/1242969.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.