Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-03-14

Biotage AB (publ) offentliggör idag nya finansiella mål

Biotage har två finansiella mål som verksamheten styrs mot, ett tillväxtmål (organiskt tillväxt på 8 procent) och ett lönsamhetsmål (rörelsemariginal på 15 procent (EBIT)).

Tillväxtmålet justeras nu upp till 12 procent och lönsamhetsmålet justeras nu upp till 25 procent (EBITA) till följd av verksamhetens gynnsamma utveckling.
Målen är formulerade som ett genomsnitt för rullande perioder om tre år.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 mars 2022 kl. 10.00 CET.
Kontaktperson:
Tomas Blomquist, VD och koncernchef
Tel: 0705 23 01 63, tomas.blomquist@biotage.com
Kort om Biotage

Biotage är ett Globalt Impact Tech företag som är djupt engagerade i att lösa samhällsproblem. Vi erbjuder lösningar för kunders arbetsflöden inom forskning och tillverkning av läkemedel och diagnostik, analytisk testning och vatten- och miljöanalyser.

Biotage bidrar till hållbar vetenskap och vi strävar efter att göra världen mer hälsosam, grönare och renare för mänskligheten - HumanKind Unlimited. 

Våra kunder spänner över ett brett spektrum av marknadssegment från läkemedel, bioteknik, diagnostik, kontraktsforskning och kontraktstillverkning till kliniska, forensiska och akademiska laboratorier liksom organisationer som fokuserar på livsmedelssäkerhet, rent vatten och miljömässig hållbarhet.

Biotage har huvudkontor i Uppsala, Sverige, och har 497 anställda världen över. Koncernen hade en försäljning på 1 232 miljoner kronor 2021 och våra produkter säljs i mer än 80 länder. Biotages aktie (BIOT) är noterad på NASDAQ Stockholm, Large Cap.

Website: www.biotage.com (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.biotage.com%2F&data=04%7C01%7CScott.Carr%40biotage.com%7C44e849acb77d4c3df6d508d87b59d2be%7C4e719323a22e494aa974770e7df2df6d%7C1%7C0%7C637394973017348556%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=jDWL%2Bhy9IU5blZJTGLWzH8MDySXZZjULAJ%2F5MS9wIUE%3D&reserved=0)

Författare Cision