Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-07

Biotage: Beslut vid extra bolagsstämma i Biotage AB den 7 november 2019

Kontaktperson:
Tomas Blomquist, VD och koncernchef
Tel: +46 725 00 25 77, tomas.blomquist@biotage.com
Erika Söderberg Johnson, CFO
Tel: +46 707 20 48 20, erika.johnson@biotage.com

Vid extra bolagsstämma i Biotage AB (org.nr. 556539-3138) den 7
november 2019 fattades bland annat nedanstående beslut.

Antal styrelseledamöter

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen
ska bestå av sex styrelseledamöter.

Fastställande av arvoden till styrelsen

I enlighet med valberedningens förslag beslutade stämman att det
totala arvodet till den nya styrelseledamoten på helårsbasis ska utgå
med totalt 225 000 kronor för tiden intill slutet av årsstämman 2020
vilket överensstämmer med arvodena för nuvarande ordinarie ledamöter.
Det totala arvodet ska dock justeras pro rata för att reflektera
tiden som återstår efter valet fram intill slutet av årsstämman 2020.
Arvodet för övriga styrelseledamöter inklusive styrelseordföranden
kvarstår oförändrade enligt vad som beslutades på årsstämman 2019 och
det noterades att Torben Jørgensen inte kommer att erhålla något
styrelsearvode såsom styrelseordförande med anledning av att dennes
uppsägningstid såsom anställd formellt löper fram till årsstämman
2020.

Val av ny styrelseledamot och ny styrelseordförande

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om val av Åsa
Hedin som ny styrelseledamot och Torben Jørgensen som ny
styrelseordförande för tiden intill slutet av årsstämman 2020. Mer
information om Åsa Hedin och Torben Jørgensen finns på Biotages
hemsida www.biotage.com

Noteras att styrelsen härefter består av följande stämmovalda
ledamöter; Torben Jørgensen (ordförande), Mark Bradley, Peter
Ehrenheim, Thomas Eklund, Åsa Hedin och Karolina Lawitz för tiden
intill slutet av årsstämman 2020.

Uppsala den 7 november 2019
Biotage AB (publ)
Styrelsen

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 7 november 2019 kl 17.30 CET.

Om Biotage
Biotage erbjuder effektiva separationsteknologier från analys till
industriell skala samt högkvalitativa lösningar för analytisk kemi i
allt från forskning till kommersiella analyslaboratorier. Biotages
produkter används av bland annat myndigheter, akademiska
institutioner, kontraktsforsknings- och
kontraktstillverkningsföretag, läkemedels- och livsmedelsindustrin.
Huvudkontoret ligger i Uppsala och företaget har kontor i USA,
Storbritannien, Kina, Japan, Sydkorea och Indien. Biotage har cirka
460 anställda och omsatte 911 MSEK under 2018. Biotage är noterat på
Nasdaq Stockholm. Hemsida: www.biotage.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/biotage/r/beslut-vid-extra-bolagsstamma-i-bio...
https://mb.cision.com/Main/705/2956540/1137611.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.