Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-01-03

Biotage flyttar till large cap-segmentet

Från om med idag den 3 januari 2022 ingår Biotage-aktien i Nasdaq Stockholms Large Cap-segment. Segmentet Large Cap inkluderar företag med ett börsvärde på över 1 miljard euro.

Biotage är ett Globalt Impact Tech företag som är djupt engagerade i att lösa samhällsproblem. Vi erbjuder lösningar för kunders arbetsflöden inom forskning och tillverkning av läkemedel, analytisk testning och vatten- och miljöanalyser.

Biotage bidrar till hållbar vetenskap och vi strävar efter att göra världen mer hälsosam, grönare och renare för mänskligheten - HumanKind Unlimited. 

- Biotage fortsätter att skapa värde för våra kunder, ägare och andra intressenter och vi ser flytten till Large Cap-segmentet som en kvalitetsstämpel och ytterligare bekräftelse av detta. Vi är otroligt stolta över att uppnå denna milstolpe och den resa vi gjort med Biotage sedan börsnoteringen 2000. Jag vill rikta ett särskilt tack till alla våra medarbetare runt om i världen som bidrar till vår kontinuerliga tillväxt och framgång, säger Tomas Blomquist, VD och koncernchef för Biotage.

Kontaktperson:
Tomas Blomquist, VD och koncernchef
Tel: 0705 23 01 63, tomas.blomquist@biotage.com

Kort om Biotage
Biotage är ett Globalt Impact Tech företag som är djupt engagerade i att lösa samhällsproblem. Vi erbjuder lösningar för kunders arbetsflöden inom forskning och tillverkning av läkemedel, analytisk testning och vatten- och miljöanalyser.

Biotage bidrar till hållbar vetenskap och vi strävar efter att göra världen mer hälsosam, grönare och renare för mänskligheten - HumanKind Unlimited. 

Våra kunder spänner över ett brett spektrum av marknadssegment från läkemedel, bioteknik, kontraktsforskning och kontraktstillverkning till kliniska, forensiska och akademiska laboratorier liksom organisationer som fokuserar på livsmedelssäkerhet, rent vatten och miljömässig hållbarhet.

Biotage har huvudkontor i Uppsala, Sverige, och har ca 485 anställda världen över. Koncernen hade en försäljning på 1 092 miljoner kronor 2020 och våra produkter säljs i mer än 70 länder. Biotages aktie (BIOT) är noterad på NASDAQ Stockholm, Large Cap.

Website: www.biotage.com (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.biotage.com%2F&data=04%7C01%7CScott.Carr%40biotage.com%7C44e849acb77d4c3df6d508d87b59d2be%7C4e719323a22e494aa974770e7df2df6d%7C1%7C0%7C637394973017348556%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=jDWL%2Bhy9IU5blZJTGLWzH8MDySXZZjULAJ%2F5MS9wIUE%3D&reserved=0)

Författare Cision