Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-20

BIOTAGE: KÖPER BOLAG FÖR 45 MLN GBP

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Biotage förvärvar det privatägda brittiska företaget ATD Bio Limited till ett totalt förvärvspris om cirka 45 miljoner pund på en skuldfri och kontantfri basis, motsvarande cirka 534 miljoner kronor.

Förvärvet finansieras genom en kombination av en nyemission av stamaktier i Biotage, befintlig kassa och en revolverande kreditfacilitet. Transaktionen genomfördes i samband med att avtalet om aktieförvärv ingicks.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Förvärvet av ATD Bio innebär att Biotage tillförs viktiga plattformslösningar för syntes och rening av DNA- och RNA-oligonukleotider, heter det.
Författare Direkt-SE