Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-20

BIOTAGE: KÖPER BRITTISKT BOLAG FÖR 45 MLN GBP (NY)

(Tillägg: mer information om affär)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Biotage förvärvar det privatägda brittiska företaget ATD Bio Limited till ett totalt förvärvspris om cirka 45 miljoner pund på en skuldfri och kontantfri basis, motsvarande cirka 534 miljoner kronor.

Förvärvet finansieras genom en kombination av en nyemission av stamaktier i Biotage, befintlig kassa och en revolverande kreditfacilitet. Transaktionen genomfördes i samband med att avtalet om aktieförvärv ingicks.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Förvärvet av ATD Bio innebär att Biotage tillförs viktiga plattformslösningar för syntes och rening av DNA- och RNA-oligonukleotider, heter det.

"Förvärvet av det brittiska bolaget förväntas påtagligt bredda och stärka Biotage som ledande leverantör av verktyg och tjänster inom life science och impact tech", skriver Biotage.

Under 2020 uppgick ATD Bios nettoförsäljning till cirka 3,5 miljoner pund, motsvarande 41,6 miljoner kronor, med rörelseresultat på 1,0 miljoner pund, vilket motsvarar 11,9 miljoner kronor. Detta kan jämföras med nettoförsäljningen under de första nio månaderna 2021 som uppgick till cirka 4,5 miljoner pund.

Köpeskillingn på totalt 45 miljoner pund omfattar 781. 991 nyemitterade stamaktier i Biotage till ett värde av cirka 16 miljoner pund och cirka 29 miljoner pund i kontanter. Av den totala köpeskillingen avser 5 miljoner pund en förväntad tillkommande framtida köpeskillingsbetalning som vid utfall kommer att utbetalas efter tre år.
Författare Direkt-SE