Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-04-07

Biotage offentliggör årsredovisningen för 2021

Biotage AB (publ) offentliggör idag årsredovisningen, bolagsstyrnings- och ersättningsrapporten för 2021

Biotages årsredovisning och bolagsstyrnings- och ersättningsrapport för 2021 finns från och med idag tillgängliga på www.biotage.com

Kontakter


Tomas Blomquist, VD och koncernchef
Tel: 0705 23 01 63, tomas.blomquist@biotage.com

Maja Nilsson, CFO
Tel: 0733 25 51 70, maja.nilsson@biotage.com

Kort om Biotage


Biotage är ett Globalt Impact Tech företag som är djupt engagerade i att lösa samhällsproblem. Vi erbjuder lösningar för kunders arbetsflöden inom forskning och tillverkning av läkemedel och diagnostik, analytisk testning och vatten- och miljöanalyser.

Biotage bidrar till hållbar vetenskap och vi strävar efter att göra världen mer hälsosam, grönare och renare för mänskligheten – HumanKind Unlimited. 

Våra kunder spänner över ett brett spektrum av marknadssegment från läkemedel, bioteknik, diagnostik, kontraktsforskning och kontraktstillverkning till kliniska, forensiska och akademiska laboratorier liksom organisationer som fokuserar på livsmedelssäkerhet, rent vatten och miljömässig hållbarhet.

Biotage har huvudkontor i Uppsala, Sverige, och har 497 anställda världen över. Koncernen hade en försäljning på 1 232 miljoner kronor 2021 och våra produkter säljs i mer än 80 länder. Biotages aktie (BIOT) är noterad på NASDAQ Stockholm, Large Cap.
Website: www.biotage.com

Denna information är sådan information som Biotage är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-04-07 10:30 CEST.

Bifogade filer


CS3 3 Annual Report 2021 Swedish Interactive
Biotage 2021 12 31 Sv

Författare MFN