Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-02-12

BIOTAGE: RESULTATET EFTER SKATT BLEV 44,4 MLN KR 4 KV (18,5)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Bioteknikbolaget Biotage nettoomsättning uppgick till 298 miljoner kronor i det fjärde kvartalet 2020 (18,5).

Rörelseresultatet blev 59,6 miljoner kronor (37,9), och resultatet efter skatt var 44,4 miljoner kronor (18,5).

Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 87,5 miljoner kronor (76,3). Nettokassa per den 31 december var 157 miljoner kronor (nettoskuld -69,2).

En utdelning om 1:50 kronor per aktie föreslås för helåret 2020 (0:00).
Författare Direkt-SE