Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-02-24

Biotage tilldelas hållbarhetsmedalj i guld av EcoVadis

Vi hjälper till att forma morgondagens hållbara vetenskap och vårt framtida samhälle till förmån för mänskligheten - HumanKind Unlimited.

Med denna princip har Biotage åtagit sig att frigöra mänsklighetens potential genom att outtröttligt arbeta för att förbättra hälsan och välbefinnandet för både våra kunder genom grönare och effektivare lösningar, och våra egna anställda genom smartare arbetsmetoder. Som en del av HumanKind Unlimited kommer ett engagemang för hållbarhet på alla nivåer inom Biotage och inom varje kundrelation.

"Vi har satt hållbarhet i centrum av det vi gör och det är viktigt att när vi ser utåt på att förbättra våra kunders hållbarhet genom våra produkter och lösningar, ser vi också inåt på våra egna processer och verksamheter för att säkerställa att vi uppnår det bästa möjliga standarder." säger Tomas Blomquist, VD för Biotage.

EcoVadis, det ledande utvärderingssystemet som väger in aspekter som miljö, arbetsförhållanden, affärsansvar och etik samt hållbara upphandlingar,erkände nyligen detta åtagande genom att tilldela Biotage guldmedaljen inom hållbarhet. Detta erkännande kom efter en noggrann granskning av Biotages prestationer med avseende på miljö, arbetskraft, mänskliga rättigheter, etik och hållbar upphandling.

"Vi är otroligt stolta över att ha uppnått guldstandarden, vilket visar vårt engagemang och låter kunderna samarbeta med oss i förtroende. Den här utmärkelsen placerar Biotage bland de översta 5% av globala leverantörer inom alla branscher. Vårt arbete med hållbarhet är aldrig färdigt och även om vi firar detta erkännande, så markerar det starten på en resa mot att upprätthålla den högsta standarden i vår verksamhet. Vårt nästa mål är uppnå högsta betyget platinum!", avslutar Tomas.

Läs mer om EcoVadis här: https://ecovadis.com/

Kontaktperson:SE-751 03 Uppsala
Tomas Blomquist, VD och koncernchef
Tel: 0705 23 01 63, tomas.blomquist@biotage.com              

Kort om Biotage

Biotage är ett Globalt Impact Tech företag som är djupt engagerade i att lösa samhällsproblem. Vi erbjuder lösningar för kunders arbetsflöden inom forskning och tillverkning av läkemedel, analytisk testning och vatten- och miljöanalyser.

Biotage bidrar till hållbar vetenskap och vi strävar efter att göra världen mer hälsosam, grönare och renare för mänskligheten - HumanKind Unlimited. 

Våra kunder spänner över ett brett spektrum av marknadssegment från läkemedel, bioteknik, kontraktsforskning och kontraktstillverkning till kliniska, forensiska och akademiska laboratorier liksom organisationer som fokuserar på livsmedelssäkerhet, rent vatten och miljömässig hållbarhet.

Biotage har huvudkontor i Uppsala, Sverige, och har 497 anställda världen över. Koncernen hade en försäljning på 1 232 miljoner kronor 2021 och våra produkter säljs i mer än 80 länder. Biotages aktie (BIOT) är noterad på NASDAQ Stockholm, Large Cap.

Website: www.biotage.com (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.biotage.com%2F&data=04%7C01%7CScott.Carr%40biotage.com%7C44e849acb77d4c3df6d508d87b59d2be%7C4e719323a22e494aa974770e7df2df6d%7C1%7C0%7C637394973017348556%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=jDWL%2Bhy9IU5blZJTGLWzH8MDySXZZjULAJ%2F5MS9wIUE%3D&reserved=0)

Författare Cision