Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-16

BIOTAGE: TILLVÄXT PÅ ALLA PRODUKTOMRÅDEN OCH GEOGRAFIER 2 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Bioteknikbolaget Biotage växte under andra kvartalet inom alla sina fyra produktområden Analytisk kemi, Organisk kemi, Scale-up och Biomolekyler. Vidare uppvisade bolaget dubbelsiffrig organisk tillväxt på alla sina geografiska områden.

Sammantaget var den organiska tillväxte drygt 32 procent.

"Biotage växer på samtliga marknader i Asien och på den nordamerikanska marknaden, som är vår största försäljningsregion, har de negativa effekterna av pandemin börjat klinga av i takt med att samhället öppnat upp igen. Vi växer i USA med en stark underliggande affär som över lag är solid", skriver vd Tomas Blomquist i delårsrapporten.

Tillväxten inom EMEA drivs till stor del av Biotage Scale up-lösningar för lipidrening, som används i utveckling och tillverkning av vaccin mot covid-19. Bolaget satsar även på att utöka sin eftermarknadsaffär. Under det gångna kvartalet stod eftermarknad för 52 procent och system för 48 procent av totalförsäljningen.

Pandemin har påverkat inköpspriser för råmaterial och ökat fraktkostnaderna.

"I försörjningskedjan uppstår en del problematik kring generell brist på vissa insatsprodukter, men här känner vi oss ändå trygga i att vi är väl positionerade för att möta eventuella utmaningar de kommande kvartalen", skriver vd.

Han pekar också på att utöver det fortgående arbetet för att generera nya intäkter och effektiviseringar i verksamheten har Biotage fokus på att driva kassaflödet, vilket resulterat i en stark balansräkning.

"Pandemin har inneburit minskade kostnader för bland annat resande. Vi vill bygga vidare på den lägre kostnadskostymen för att ytterligare stärka vår starka finansiella position", uppger Biotagechefen.

Arbetet med att utöka kapaciteten och genom automatisering effektivisera tillverkningen på Biotage produktionsenhet i Cardiff i Wales fortlöper enligt plan. Första delen av utbyggnaden beräknas stå klar under sommaren.
Författare Direkt-SE