Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-29

Biovica International AB: Kommuniké från Biovicas årsstämma den 29 augusti 2019

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

Stämman beslutade att till förfogande stående medel om 32 698 918 kr
överförs i ny räkning.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med
150 000 kronor och till styrelsens ordförande 400 000 kronor. Arvode
till revisorerna ska utgå enligt godkända fakturor.

Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma
omvaldes: Lars Holmqvist, Maria Holmlund, Ulf Jungnelius, Anders
Rylander och Jesper Söderqvist samt nyval av Henrik Osvald. Lars
Holmqvist valdes till ordföranden för styrelsen.

Till revisorer för tiden intill slutet av årsstämman omvaldes Grant
Thornton Sweden AB till bolagets revisor med Stéphanie Ljungberg som
huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade i enlighet med framlagda förslag om

· Ändring av bolagsordningen avseende aktiekapital, antal aktier och
kallelse.

· Riktlinjer för ersättning till ledandebefattningshavare.
· Process för att utse valberedning samt arbetsinstruktion för
densamma.

· Beslut om bemyndigande för styrelsen om att emittera nya aktier om
max

20 % av nuvarande antal aktier.
· Teckningsoptionsprogram till anställda om 270 000 optioner.
Mer information

Anders Rylander, VD Biovica
Mobil: +46 (0) 761 61 21 90
E-post: anders.rylander@biovica.com

Om Biovica

Biovica utvecklar och kommersialiserar blodbaserade biomarkörer i
syfte att utvärdera effekten av cancerbehandlingar. Biovicas DiviTum®
teknologi mäter celltillväxthastighet och har i kliniska studier
framgångsrikt visat på att tidigt kunna ge svar på om behandlingen är
effektiv. Biovicas vision är att möjliggöra bästa möjliga behandling
för cancerpatienter från första behandlingsdagen. Biovica samarbetar
med världsledande cancerinstitut samt med läkemedelsföretag som
utvecklar nästa generations cancerterapier. Biovica är ISO 13485
certifierat. DiviTum® är CE-märkt och registrerat hos Svenska
Läkemedelsverket. Utsedd Certified Adviser är FNCA Sweden AB,
info@fnca.se, +46 8 528 00 399.

Läs mer: www.biovica.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/biovica-international-ab/r/kommunike-fran-bio...
https://mb.cision.com/Main/14910/2892010/1097687.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.