Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-24

Biovica meddelar start av TK IMPACT studien vid Washington University of St Louis

Biovica , verksamt inom cancerdiagnostik, meddelar idag att bolaget TK IMPACT studien startar, en prövarinitierad prospektiv klinisk studie vid Washington University of St Louis som utvärderar den kliniska användbarheten av Biovicas blodbaserade biomarkörstest DiviTum®TKa vid monitorering av patienter med spridd bröstcancer.

Studiehypotesen är att inkluderingen av data från DiviTum®TKa mätningar i monitoreringen av patienter som får första linjens standardbehandling med CDK 4/6-hämmare och endokrin behandling, kommer att associeras med läkarnas beslut att byta behandling och/ eller att byta till annan rutinmässig övervakning som CT-skanningar och röntgenundersökningar. Studien kommer att undersöka vården över tid av 55 patienter som kommer att testas regelbundet med DiviTum®TKa.

"Vi är stolta över att stödja studien TK IMPACT. Som en prospektiv studie som undersöker den kliniska nyttan av testet vid vård av patienter med spridd bröstcancer är den ett viktigt steg framåt i utvecklingen av DiviTum®TKa. Vår vision är att ändra vårdstandarden vid monitorering till en enkel, snabb och säker blodbaserad TKa-testning”, säger Biovicas vd Anders Rylander.

"Ett ökande antal av våra patienter med spridd bröstcancer går i många månader, till och med år, utan att deras sjukdom fortskrider. Icke desto mindre är dagens standardpraxis att vi tar in patienterna för bildundersökningar var tredje månad, vilket är en börda för dem. Vi tror att ett bekvämt blodbaserat test kommer att göra det möjligt för oss att göra förändringar som förbättrar patienternas liv. Vi är glada över att testa möjligheten till förändringar i denna studie”, säger Dr Nusayba Bagegni, studiens huvudprövare.

Tidigare studier har visat att patienter med låga TKa-nivåer har förlängd tid till sjukdomsprogression, vilket ger möjlighet att modifiera och minska användningen av andra övervakningsundersökningar såsom bilddiagnostik. Dessa andra undersökningar utgör en börda för både patienter och för sjukvården.

För att ge patienter, deras familjer, sjukvårdspersonal och allmänheten information om den kliniska prövningen, finns TK IMPACT-studien listad på webbplatsen ClinicalTrials.gov: (https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04968964?term) =Bagegni&draw=2&rank=1)

Kontakt


Anders Rylander, VD
Telefon: 018-444 48 35
E-post: anders.rylander@biovica.com

Biovica – Behandlingsbeslut med större säkerhet


Biovica utvecklar och kommersialiserar blodbaserade test i syfte att utvärdera effekten av cancerbehandlingar. Genom att mäta en biomarkör som finns i blodet ger Biovicas test DiviTum® ett mått på celltillväxten. Testet har i flertalet kliniska studier framgångsrikt tidigt lyckats besvara om den behandling som satts in är effektiv. Det första applikationsområdet för DiviTum är behandlingseffekt vid spridd bröstcancer. Biovicas vision är att alla cancerpatienter ges en optimal behandling från första dagen. Biovica samarbetar med världsledande cancerinstitut och läkemedelsbolag. DiviTum är CE-märkt och registrerat hos svenska Läkemedelsverket. Biovicas aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market (BIOVIC B). FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser, info@fnca.se, 08-528 00 399. För mer information, besök gärna www.biovica.com

Bifogade filer


Biovica meddelar start av TK IMPACT studien vid Washington University of St Louis

Författare MFN