Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-28

Biržas paziņojums par GMTN vērtspapīru iekšējā tirgū konkurējošās izsoles rezultātiem

Nasdaq Riga Biržas paziņojums Biržas paziņojums par GMTN vērtspapīru iekšējā tirgū konkurējošās izsoles rezultātiem Vērtspapīru ISIN kods XS2361416915 Fiksētā ienākuma (kupona) procentu likme (%) 0.000% Dzēšanas datums 24.01.2029 Konkurējošās daudzcenu izsoles datums 28.07.2021 Emisijas datums 04.08.2021 Piedāvātais apjoms konkurējošā daudzcenu izsolē (EUR) 25 000 000 Pieprasījuma apjoms konkurējošā daudzcenu izsolē (EUR) 70 500 000 Pārdotais apjoms konkurējošā daudzcenu izsolē (EUR) 25 000 000 Konkurējošās daudzcenu izsoles dalībnieku skaits 5 Valsts kases noteiktā maksimālā peļņas likme (%) -0,090 Vidējā svērtā un maksimālā apmierinātā peļņas likmes (%) -0,101 un -0,096 Latvijas Republikas, kuras vārdā darbojas Valsts kase, organizētās GMTN vērtspapīru iekšējā tirgū izsoles nodrošina birža Nasdaq Riga. Nasdaq Baltic Transaction Services +371 67 212 431 www.nasdaqbaltic.com Atruna Šis dokuments un informācija, kas tajā iekļauta, nav uzskatāma par vērtspapīru pārdošanas piedāvājumu Amerikas Savienotajās Valstīs vai kādā citā jurisdikcijā. Latvijas Republika, ko pārstāv Valsts kase (turpmāk - Latvijas Republika), nav veikusi vai neveiks nekādas darbības jebkurā valstī vai jurisdikcijā, kas ļautu vai ir paredzēts atļaut Vērtspapīru publisko piedāvājumu jebkurā valstī vai jurisdikcijā, kur šādam nolūkam nepieciešama rīcība. Latvijas Republika nav reģistrējusi Vērtspapīrus un nav paredzējusi reģistrēt jebkādu to daļu kādā no valstīm vai jurisdikcijām un jo īpaši, ka Vērtspapīri nav un netiks reģistrēti saskaņā ar Amerikas Savienotajās Valstīs spēkā esošo 1933.gada Vērtspapīru aktu (“Vērtspapīru akts”) vai citā Amerikas Savienoto Valstu štata regulējošā iestādē vai jurisdikcijā un tos nevar piedāvāt, pārdot vai pārvest Amerikas Savienotajās Valstīs, izņemot paredzētos atbrīvojumus vai darījumus, kas nav pakļauti “Vērtspapīra aktā” noteiktajām reģistrācijas prasībām un ir saskaņā ar jebkuriem attiecīgā štata likumiem attiecībā uz vērtspapīriem un var tikt pārdoti tikai ārpus Amerikas Savienotajām Valstīm, paļaujoties uz “Vērtspapīru akta” Noteikumiem S noteiktumiem un jebkurā veidā saskaņā ar piemērojamajiem likumiem un regulējumiem, kas spēkā attiecīgajā valstī un jurisdikcijā, kurā tiek piedāvāti, pārdoti vai pārvesti Vērtspapīri. Latvijas Republika piedāvā un pārdod Vērtspapīrus primārajiem dīleriem un citiem Nasdaq Riga biedriem Latvijas Republikā tikai izsoļu vai/un tiešās pārdošanas veidā, un Latvijas Republikas vārdā nepiedāvā tos vai nepārdod jebkurā citā jurisdikcijā. Šajā dokumentā ietvertā informācija nav uzskatāma par šeit minēto Vērtspapīru vai to piedāvājuma pilnīgu aprakstu. Pilna apraksta iegūšanai nepieciešams iepazīties ar 2013.gada emisijas prospektu un tā papildinājumus, ko Latvijas Republika sagatavo saskaņā ar GMTN vērtspapīru programmu un saistošajiem Nasdaq Riga noteikumiem un procedūrām, ko attiecina uz Latvijas valsts vērtspapīru sākotnējo izvietošanu.

Författare GlobeNewswire