Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-05-17

Björn Borg: Kommuniké från Björn Borgs årsstämma 2018

Björn Borg AB:s årsstämma hölls kl. 17.30 den 17 maj 2018 i bolagets
lokaler i Stockholm.

Vid årsstämman fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och
balansräkning för år 2017. Stämman beslutade att ingen utdelning ska
utgå till aktieägarna för år 2017. Istället för utdelning beslutade
stämman om ett automatiskt inlösenförfarande enligt vad som anges
nedan.

Styrelse

Till styrelsen omvaldes Christel Kinning, Fredrik Lövstedt, Mats H
Nilsson och Heiner Olbrich, och Göran Carlson och Alessandra Cama
valdes som nya styrelseledamöter. Martin Bjäringer och Lotta de
Champs hade undanbett sig omval. Det totala antalet ledamöter är sex.
Stämman beslutade att Heiner Olbrich ska väljas om till styrelsens
ordförande. Vidare fastställde stämman höjt arvode till styrelsen,
vilket innebär att ordföranden får ett arvode om 410 000 (tidigare
375 000) kronor medan arvodet till övriga styrelseledamöter ska vara
175 000 (tidigare 150 000) kronor per ledamot. Stämman beslutade
vidare oförändrat arvode för styrelseledamots utskottsarbete, vilket
innebär 16 000 kr till ledamot av ersättningsutskottet, och 27 000 kr
till dess ordförande, respektive 55 000 kronor till ledamot av
revisionsutskottet och 80 000 kronor till dess ordförande.

Revisorer

Till revisor omvaldes Deloitte AB för tiden intill slutet av
nästkommande årsstämma. Stämman beslutade även att revisorerna ska
arvoderas med skäligt belopp enligt godkänd räkning.

Automatiskt inlösenförfarande

Stämman beslutade om ett automatiskt inlösenförfarande, inklusive
aktiesplit 2:1, i enlighet med styrelsens förslag. Förfarandet
innebär en utskiftning till aktieägarna om 2,00 kronor per befintlig
aktie. Styrelsen bemyndigades att fastställa avstämningsdag för
aktiesplit, vilken beräknas infalla den 29 maj 2018. Betalning av
inlösenlikviden beräknas kunna ske genom Euroclear den 21 juni 2018.
ISIN-kod för inlösenaktie är SE0011036839 och för ordinarie aktie
SE0011036821.

Bemyndigande avseende nyemission av aktier, teckningsoptioner
och/eller konvertibler

Stämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen
intill tiden för nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier,
teckningsoptioner och/eller konvertibler, i enlighet med styrelsens
förslag. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är
att möjliggöra riktade emissioner för genomförande av förvärv av hela
eller delar av andra företag eller verksamheter, alternativt för
anskaffning av kapital att användas till sådana förvärv.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman antog styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare omfattande VD och de övriga personerna i
företagsledningen.

Valberedning

Stämman antog valberedningens förslag avseende valberedning.

Övrigt

VD höll anförande och besvarade frågor från auditoriet.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Fredrik Lövstedt, styrelseledamot, mobil 0708-59 54 80 eller e-post
fredrik.lovstedt@bjornborg.com

Stämmodokument för nedladdning finns här:
https://corporate.bjornborg.com/en/arsstamma-2018/.

The Group owns the Björn Borg trademark and its core business is
underwear and sportswear. It also offers footwear, bags and eyewear
through licensees. Björn Borg products are sold in around twenty
markets, of which Sweden and the Netherlands are the largest. The
Björn Borg Group has operations at every level from branding to
consumer sales in its own Björn Borg stores. Total sales of Björn
Borg products in 2017 for about SEK 1,5 billion, excluding VAT, at
consumer level. Group net sales amounted to SEK around 696 MSEK in
2017, with an average of 212 employees. The Björn Borg share has been
listed on Nasdaq Stockholm since 2007.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/bjorn-borg/r/kommunike-fran-bjorn-borgs-arssta...
http://mb.cision.com/Main/897/2520742/843486.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.