Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-05-07

BMW: RÖRELSERESULTAT 3,0 MDR EUR 1 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Fordonstillverkaren BMW redovisar för årets första kvartal en omsättning på 26,8 miljarder euro. Väntat var enligt S&P Global Market Intelligence en omsättning på 26,2 miljarder euro.

Rörelseresultatet var 3,0 miljarder euro, mot väntade 2,7 miljarder.

Den 20 april kom BMW med en omvänd vinstvarning drivet av en högre efterfrågan över alla "signifikanta" regioner och varumärken. Tillväxten i Kina beskrevs som att ha varit särskilt hög.

Då rapporterades att bruttovinsten för hela koncernen hamnade på 3,8 miljarder euro, samtidigt som fordonsverksamheten rapporterade ett ebit-resultat på 2,2 miljarder.

BMW står fast vid sina utsikter för 2021, men en positiv utveckling och en uppåtriktad trend jämfört med föregående år.

Samtidigt noterar bolaget riskfaktorer som pandemin, utbudet av halvledare samt prisutvecklingen på råvaror.

Vidare skriver BMW att det inte kan uteslutas att flaskhalsar för utbudet av komponenter samt prisökningar på råvaror kan ha en negativ effekt på resultatet.
Författare Direkt-SE