Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-11-18

Bo Jesper Hansen föreslås till ny styrelseordförande i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) inför årsstämman 2023

Som tidigare kommunicerats har Håkan Björklund, den nuvarande styrelseordföranden i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi®), meddelat att han inte står till förfogande för omval vid bolagets årsstämma 2023. Valberedningen för Sobi föreslår att den nuvarande styrelseledamoten och vice ordföranden Bo Jesper Hansen väljs till styrelseordförande vid årsstämman den 9 maj 2023.

Bo Jesper Hansen har en lång historia inom Sobi och dess föregångare. Bo Jesper var verkställande direktör för Swedish Orphan International AB 1998-2010, är medgrundare av Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) och var arbetande styrelseordförande i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) 2010-2016. Bo Jesper har tidigare suttit i styrelsen för flera börsnoterade bolag och har omfattande erfarenhet från olika ledande befattningar inom forskning och utveckling i läkemedelsindustrin. För en fullständig biografi, se sobi.com (https://www.sobi.com/sv/styrelse).

Valberedningens fullständiga förslag kommer att presenteras i kallelsen inför årsstämman 2023.

Sobi®
Sobi är ett specialiserat, internationellt biofarmaceutiskt företag som gör betydande skillnad för människor som lever med sällsynta sjukdomar. Sobi tillhandahåller innovativa behandlingar inom hematologi, immunologi och nischindikationer, och har cirka 1 600 medarbetare i Europa, Nordamerika, Mellanöstern och Asien. Sobis intäkter för 2021 uppgick till 15,5 miljarder SEK. Aktien (STO:SOBI) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer om Sobi på sobi.com, LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/sobi/) och YouTube (https://www.youtube.com/c/Sobi-Pharma).

Kontakt

För kontaktinformation till Sobis Investor Relations-team, klicka här (https://www.sobi.com/sv/ir-kontakter). För Sobis mediakontakter, klicka här (https://www.sobi.com/sv/media).

Denna information är sådan information som Sobi är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 november 2022 kl. 15:30 CET.

Thomas Kudsk Larsen

Head of Communication and Investor Relations

Författare Cision