Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-02-18

Bokslutskommuniké 2020 Grängesberg Exploration Holding AB

SISTA HALVÅRET 2020, JULI-DECEMBER

 • Intäkterna uppgick till 11 990 KSEK (16 248)
 • EBITDA uppgick till 2891 KSEK (-2 034)
 • Rörelseresultatet uppgick till 2 304 KSEK (-2 867)
 • Likvida medel uppgick till 429 KSEK (1 164)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,001 SEK (-0,024)
 • Vid extra bolagsstämma den 5 november beslutades att förvärva Grängesberg Exploration AB med dotterbolaget Dannemora Koncern AB samt att sälja Falu Skrot AB, M.V. Metallvärden AB samt Metallvärden i Lesjöfors AB
 • Styrelsen beslutade om en nyemission den 15 december, vilken genomfördes med teckningstid 28 december till 15 januari 2021

RÄKENSKAPSÅRET 2020

 • Intäkterna uppgick till 21 493 KSEK (37 854)
 • EBITDA uppgick till 2 288 KSEK (-3 251)
 • Rörelseresultatet uppgick till 993 KSEK (-4 134)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,004 SEK (-0,042)
 • Bolagets aktiekapital sattes ned med 15,5 MSEK genom en nedsättning av kvotvärdet genom beslut av årsstämman den 30 juni
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning för året lämnas

Jämförelsesiffrorna hänför sig till motsvarande period föregående år.

VD KOMMENTAR

När jag skriver detta har vi avslutat Bolagets omvandling från ett återvinningsbolag till ett mineralutvecklingsbolag.

Från den tidigare verksamheten inom gamla Metallvärden finns endast verksamheten inom Sala Bly AB, tillsammans med Sala Bly Fastigheter AB vari rörelsens fastigheter finns. Genom förvärvet av Grängesberg Exploration AB och dess dotterbolag Dannemora Koncern AB under hösten 2020 började processen för omvandlingen som nu nått sitt slut.

2020 i sin helhet innebar för Bolaget en stor positiv förändring - men det var inte en given utgång. Processen från att i början av året varit en hårt ekonomiskt pressad koncern till att idag vara en välkapitaliserad och omstrukturerad bolagsgrupp är en transformering under en mycket kort tid som måste anses som exceptionell. Det är ett även bra exempel på att ett konstruktivt samarbete mellan Bolaget, långivare samt övriga fordringsägare att skapa förutsättningar för en ny positiv framtid för Bolaget. Grängesberg Exploration Holding AB står efter förvärvet av Grängesberg Exploration AB och dess dotterbolag Dannemora Koncern AB, kombinerat med den nya inriktningen, inför en spännande utveckling och framtid.

Under det kommande året kommer vi att fortsätta arbetet med att förädla våra tillgångar och successivt kunna rapportera om utvecklingen i våra huvudprojekt apatitprojektet i Grängesberg och järnmalmsprojektet i Dannemora. 2021 är starten på en ny och spännande utvecklingsresa för Bolaget.

Christer Lindqvist

VD

VERKSAMHETEN

GRANGEX kontrollerar, genom dotterbolagen Grängesberg Exploration AB och Dannemora Koncern AB, mineralfyndigheter som innehåller apatit, REE och järn för vilka lönsamhetsstudier och ansökningar om miljötillstånd ska genomföras under 2021-2022. Dotterbolaget Sala Bly AB bedriver som enda producent i Norden tillverkning av blyprodukter för ammunitionsindustrin samt strålskyddsprodukter för bland annat kärnkraftindustrin och installationer av datortomografiutrustningar.

FINANSIELL STÄLLNING PER DEN 31 DECEMBER 2020

 • Koncernens likvida medel uppgick till 429 KSEK (1 313).
 • Koncernens eget kapital uppgick per 31 december 2020 till 98,7 MSEK (-22,4), motsvarande 0,05 SEK (-0,14) per aktie.

Nyckeltal H2 2020 H2 2019 FY 2020 FY 2019
Intäkter KSEK 11 990 16 248 21 493 37 854
EBITDA KSEK 2 819 -2 034 2 288 -3 251
Rörelseresultat (EBIT) KSEK 2 304 -2 867 993 -4 134
Soliditet (%) 79 Neg 79 Neg
Resultat per aktie SEK -0,001 -0,024 -0,004 -0,042
Kassalikviditet (%) 183 29 183 29
Personal vid slutet av perioden 10 16 10 16

AKTIER OCH AKTIEHANDEL

Den 31 december 2020 uppgick Grängesberg Exploration Holding AB:s aktiekapital till 18 796 017 SEK och antalet aktier uppgick till 1 879 601 687.

Grängesberg Exploration Holding AB:s aktier handlas på NGM Nordic SME. Bolagets tickerkod är GRANGX. ISIN-nummer för aktierna är SE0007789417.

Antalet omsatta aktier på NGM Nordic SME under 2020 var 373 720 093 (72 320 538).

Aktiedata 2020-12-31 2019-12-31
Aktiepris SEK 0,12 0,04
Högsta aktiepris SEK, under perioden 0,18 0,13
Lägsta aktiepris SEK, under perioden 0,02 0,03
Kvotvärde SEK 0,01 0,10
Marknadsvärde, MSEK 225 6
Antalet aktier 1 879 601 687 155 189 727
Aktiekapital SEK 18 796 017 15 518 973

Företrädesemissionen och kvittningsemissionen som registrerades den 30 januari 2021 ökade antalet aktier med 1 175 000 000 respektive 122 800 000 totalt 1 297 800 000 st. Det totala antalet aktier efter emissionen uppgår till 3 177 401 687 och aktiekapitalet till 31 774 017 SEK. Dessutom utgavs 587 500 000 teckningsoptioner i serie TO3 samt 587 500 000 teckningsoptioner i serie TO4.

ÅRSSTÄMMA

Grängesberg Exploration Holding AB: s årsstämma avses hållas den 21 maj 2021. Styrelsen kommer att kalla till Årsstämman med en separat inbjudan.

Ingen utdelning föreslås av Styrelsen.

FINANSIELL KALENDER          

 • Årsredovisning publiceras vecka 17 2021
 • Delårsrapport Q1 publiceras den 21 maj 2021
 • Årsstämma avses hållas den 21 maj 2021
 • Delårsrapport Q2 publiceras den 19 augusti 2021
 • Delårsrapport Q3 publiceras den 18 november 2021
 • Bokslutskommuniké för 2021 publiceras den 17 februari 2022

ÅRSREDOVISNING OCH FINANSIELLA RAPPORTER

Rapporter är tillgängliga på Bolagets hemsida:
https://grangesbergexploration.se/finansiella-rapporter/#page-content

KONTAKTPERSON

Christer Lindqvist, VD, tel. +46 70 591 04 83

Denna information är sådan information som Grängesberg Exploration Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-02-18 klockan 08.45.

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.