Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-16

BOMARKNAD: KUNDER BORDE OROAS FÖR BOLAG SOM OSCAR - ANALYTIKER

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Potentiella bostadsköpare borde oroa sig för
att ingå köpeavtal med bostadsutvecklare som har sämre finansiell ställning,
exempelvis Oscar Properties.

Det säger en fastighetsanalytiker som, på grund av compliance-regler, vill
vara anonym till Nyhetsbyrån Direkt.

"Oron för det finansiella läget som märks på börsen riskerar att sprida sig
till kunder och försämra försäljningen ytterligare. Det är något som nästan
borde ske eftersom det är riskabelt att köpa en bostad av en aktör med en så
pass dålig finansiell ställning som Oscar Properties", säger denne.

Oscar Properties redovisade att det sålt 20 bostäder under det första
kvartalet. I själva verket var nettoförändringen i antalet sålda bostäder en
enhet färre, jämfört med vid årsskiftet. Söderberg&Partners sparekonom Joakim
Bornold sade till SvD att detta gav en uppenbar känsla av ett försök att
"skönmåla försäljningen".

I det andra norra tornet - Helix - med 138 bostäder och som ska stå klart i
början av 2020 minskade antalet sålda enheter med 2 till 88 stycken under det
första kvartalet. I projektet Unité, som bedöms färdigställas omkring samma
tidpunkt, var oförändrat 14 av 46 enheter sålda.

Vd:n Oscar Engelbert framhåller för Nyhetsbyrån Direkt att bolaget ser "en
förbättrad försäljning" samt har inflyttningar under de kommande kvartalen
som förbättrar likviditetsläget. Han lägger till att bolaget därutöver har en
tydlig plan för att stärka likviditeten ytterligare.

"Som vi skrivit i årsredovisningen jobbar vi bland annat med att utveckla och
sälja delar av projekt- och förvaltningsportföljen", skriver han i ett
e-mail.

Bolaget hade likvida medel om 56,3 miljoner kronor vid utgången av mars. Oscar
Engelbert konstaterade i vd-ordet att "2019 kommer att bli ett år av
utmaningar", men att bolaget kan "gå vidare" när det löst sin
kapitalstruktur.

Bolaget fick nyligen stöd från obligationsägare till ett förslag om förlängd
löptid från 2019 till 2021. Därutöver arbetar bostadsutvecklaren med ett
erbjudande till ägare av preferensaktier och obligationer om frivilligt byte
till stamaktier av ett nytt slag - B2 - och därutöver genomföra en "begränsad
spridningsemission av detta aktieslag.

"Innan Oscar Properties får ordning på det egna kapitalet i balansräkningen är
det oförståeligt om bolaget lyckas få till någon bankfinansiering alls",
tycker analytikern.

Historiskt sett har bostadsutvecklare kunnat finansiera sina projekt genom
bankfinansiering då de snabbt lyckades nå upp i höga säljtal genom
försäljning av bostäder på ritning. Denna typ av bostadsförsäljning har dock
minskat avsevärt under de senaste par åren. Exempelvis har Oscar Properties i
nuläget 39 bokningar i projektet Gasklockan med sammantaget drygt 300
planerade bostäder. Tidigare i maj rapporterade SVT att Oscar Properties ännu
inte betalat Stockholms stad för den mark i Norra Djurgårdsstaden som är
avsedd för projektet med det 97 meter höga huset. Tanken är att affären på
upp till 675 miljoner kronor ska ske före den 3 juni.

Banker har tidigare ställt som krav att åtminstone runt 50 procent behöver
vara sålt i ett projekt för att banklån ska medges, så att ett bolag kan
starta byggnation utan att använda sig av egna medel. Svårigheten med att
sälja i ett tidigt skede kan således kräva att byggaktörer har medel för att
starta i gång byggnation utan att ha uppnått bankers säljkrav.

Detta är i sin tur ytterligare faktorer som borde göra det intressantare för
bostadsköpare att vända sig till finansiellt starkare aktörer som exempelvis
JM, Peab och Skanska vid teckning av nyproduktion, framhålls från
analytikerhållet.

Oscar Properties har också, likt bland annat SSM, varit inblandat i
stämningsprocesser då köpare som velat dra sig ur kraftigt försenade projekt
inte fått okej för detta.

Utöver risken att köpa en bostad från en aktör med sämre finansiell ställning
pekar analytikern på det faktum att köpare inte heller fått dragit sig ur
projekt trots att det i sina fall rört sig om förseningar på uppemot ett par
år.

"Överlag torde intressenter av nyproduktion hellre vilja söka sig till mer
finansiellt stabila aktörer", lyfter analytikern fram och påpekar därutöver
att sådana tecken också kunnat skönjas under innevarande rapportsäsong.

Rapportsäsongen lider nu mot sitt slut efter att SSM på onsdagen rapporterat.
I vd-ordet skrev Mattias Roos att bolaget "utvärderar olika alternativ"
rörande refinansiering av ett obligationslån som förfaller i maj 2020.

På fredag väntas Besqab rapportera. I bokslutet för 2018 skrev vd:n Anette
Frumerie att "vi står väl rustade med en stark finansiell ställning" och
bedömde att bolaget har "goda förutsättningar att ta marknadsandelar" med
stöd av sitt bostadserbjudande sett till priser och lägen.

---------------------------------------
Malcolm Svensson Rothmaier +46 8 5191 7918

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.