Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-10-27

Bonava Group: Bonavas delårsrapport tredje kvartalet 2022:God bruttomarginal i överlämnade projekt i ett kvartal med få resultatavräknade bostäder

Tredje kvartalet, juli - september 2022*

 • Nettoomsättningen uppgick till 3 208 (3 577) MSEK
 • Bruttomarginal före kostnader i Sverige uppgick till 15,9 (13,5) procent
 • Bruttomarginal inklusive kostnader i Sverige uppgick till 11,1 (13,5) procent
 • Rörelseresultatet före jämförelsestörande poster uppgick till 150 (297)MSEK
 • Rörelsemarginalen före jämförelsestörande poster uppgick till 4,7 (8,3) procent
 • Resultat före skatt uppgick till 107 (264)MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 0,63 (1,83) SEK
 • Soliditeten var 31,4 (31,7) procent
 • Antal byggrätter uppgick till 32300 (31000)
 • Antal sålda bostäder var 548 (1 238)
 • Antal produktionsstarter uppgick till 860 (988)

Nio månader, januari - september 2022*

 • Nettoomsättningen uppgick till 9 545 (8 369) MSEK
 • Bruttomarginal före kostnader i Sverige uppgick till 14,3 (12,9) procent
 • Bruttomarginal inklusive kostnader i Sverige uppgick till 12,6 (12,9) procent
 • Rörelseresultatet före jämförelsestörande poster uppgick till 556 (486)MSEK
 • Rörelsemarginalen före jämförelsestörande poster uppgick till 5,8 (5,8) procent
 • Resultat före skatt uppgick till 434 (264)MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 2,75 (1,79) SEK
 • Soliditeten var 31,4 (31,7) procent
 • Antal byggrätter uppgick till 32300 (31000)
 • Antal sålda bostäder var 2 107 (3 233)
 • Antal produktionsstarter uppgick till 2 249 (2765)
 • För helåret 2022 har vi reviderat vår uppskattning av antalet produktionsstarter från 4 200 till 3000. Justeringen är en följd av en svagare marknad och en fortsatt fördröjning i beviljandet av bygglov.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 •   Den 7 oktober meddelade Bonava att vi ingått avtal om försäljning av Bonavas dotterbolag i Ryssland om en köpeskilling om cirka 98 MEUR (1,1 miljarder SEK)

* Redovisade intäkter, resultat och nyckeltal avser kvarvarande verksamhet, exklusive S:tPetersburg.

VD och koncernchef Peter Wallin kommenterar:

"Vår förbättrade projektstyrning har medfört att vi kunnat hantera utmaningar som kostnadsökningar och materialbrist. Den underliggande förbättringen av projektmarginal i pågående projekt är markant där bruttomarginal i kvartalet uppgår till 15,9 (13,5) procent. Vi har belastat bruttoresultatet i den svenska verksamheten med 155 MSEK i kostnader mot bakgrund av rådande marknadsläge där ett antal projekt inte kommer att startas varför vi skrivit ner tidigare aktiverade projekteringskostnader och anläggningstillgångar. Bruttomarginalen inklusive denna post uppgick till 11,1 procent.

Vi har blivit mer selektiva med produktionsstarter och investeringar i byggrätter i syfte att balansera de risker som en allt svagare marknad innebär. Det skapar också utrymme för att kunna agera på de möjligheter som uppstår framöver. Vi har en utmanade tid framför oss men jag är övertygad om att vi har rätt kompetens och team på plats för att klara av de utmaningar som kommer."

Q3 presentation idag kl. 09.00

Rapporten presenteras av Peter Wallin, VD och koncernchef, och Lars Granlöf, Ekonomi- och Finansdirektör idag kl. 09.00 i en webbsänd presentation som nås via denna länk: https://bonava.videosync.fi/2022-10-27-q3_2022

För att delta i telefonkonferensen registrera er på: https://call.vsy.io/access-255

Efter registrering kommer ni att erhålla ett telefonnummer och konferens-ID för att kunna medverka vid presentationen.

För att ha möjlighet att ställa frågor, vänligen delta via den webbsända presentationen och ställ frågor via chatten eller genom att slå "*5" väl inne i telefonkonferensen.

Presentationsmaterialet och en inspelad version av konferensen kommer att finnas tillgängliga på bonava.com.

För mer information, vänligen kontakta:

Anna Falck Fyhrlund, Head of Investor Relations

anna.falck@bonava.com

Tel: +46 707 604914

Fredrik Hammarbäck, Group Head of Press and Public Affairs

fredrik.hammarback@bonava.com

Tel: +46 739 056063

Denna information är sådan information som Bonava AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2022 kl.07.00 CET.

Bonava är en ledande bostadsutvecklare i Europa med syftet att skapa lyckliga grannskap för fler. Bolaget är den första bostadsutvecklaren i Europa att få sina klimatmål godkända av Science Based Targets initiative. Med sina 2 100 medarbetare utvecklar Bonava bostäder i Tyskland, Sverige, Finland, Norge, S:t Petersburg, Estland, Lettland och Litauen, med en nettoomsättning om cirka 15,5 miljarder kronor år 2021. Bonavas aktier och gröna obligation är noterade på Nasdaq Stockholm.

För mer information om oss: www.bonava.com

Författare Cision