Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-11-17

Bonava Group: Uppdatering angående verksamheten i S:t Petersburg

I ett pressmeddelande från den 7 oktober 2022 offentliggjorde Bonava AB (publ) att det hade ingått ett avtal med det ryska fastighetsutvecklingsbolaget G-Group, rörande försäljning av Bonavas dotterbolag i Ryssland. Slutförandet av transaktionen är beroende av godkännande från ryska myndigheter, en process som uppgavs vara komplicerad givet rådande omständigheter och det geopolitiska läget. Bonava har fått information från köparen som gör att Bonava i nuläget bedömer att köparen sannolikt inte kommer att erhålla nödvändiga tillstånd från relevanta myndigheter. Bonava utvärderar erhållen information och möjliga alternativ och lämnar ytterligare information när sådan finns tillgänglig.

För mer information, vänligen kontakta:

Lars Granlöf, CFO

lars.granlof@bonava.com

Tel: +46790631609

Anna Falck Fyhrlund, Head of Investor Relations

anna.falck@bonava.com

Tel: +46 707 604914

Fredrik Hammarbäck, Group Head of Press and Public Affairs

fredrik.hammarback@bonava.com

Tel: +46 739 056063

Denna information är sådan information som Bonava AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 november 2022 kl. 16.00 CET.

Bonava är en ledande bostadsutvecklare i Europa med syftet att skapa lyckliga grannskap för fler. Bolaget är den första bostadsutvecklaren i Europa att få sina klimatmål godkända av Science Based Targets initiative. Med sina 2 100 medarbetare utvecklar Bonava bostäder i Tyskland, Sverige, Finland, Norge, S:t Petersburg, Estland, Lettland och Litauen, med en nettoomsättning om cirka 15,5 miljarder kronor år 2021. Bonavas aktier och gröna obligation är noterade på Nasdaq Stockholm.

För mer information om oss: bonava.com (http://www.bonava.com/)

Författare Cision