Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-23

BONAVA: RÖRELSERESULTATET BLEV 31 MLN KR 1 KV (EST 114)

STOCKHOLM (Direkt) Bonavas rörelseresultat blev 31 miljoner kronor i det
första kvartalet. Väntat var 114 miljoner kronor, enligt Infront.

Intäkterna uppgick till 2.949 miljoner kronor, jämfört med väntade 2.772
miljoner kronor.

Bonavas resultat kan slå, särskilt mellan kvartal, eftersom bolaget redovisar
intäkter och resultat först när ett projekt färdigställts och lämnats över
till kund.

I det gångna kvartalet resultatavräknades 947 bostadsenheter, mot 1.268
stycken under det första kvartalet 2019.

Bonava redovisar en försäljningsgrad om 77 procent (72 procent den 31/12) i
den pågående produktionen om 9.466 enheter.

Bonava sålde under kvartalet 1.129 bostäder och produktionsstartade 531
bostäder.

I en uppdatering den 9 april meddelade Bonava att produktionen under första
kvartalet löpt på som vanligt, men att vissa förseningar i logistik- och
produktionskedjan har förekommit.

Bedömningen i samband med uppdateringen var också att det finns en risk för
signifikant påverkan på nettoomsättning och rörelseresultat för 2020.

Snittestimatet som Nyhetsbyrån Direkt använder i rapporttelegram är baserat

estimat från minst tre analytiker i en sammanställning av Infront. Gruppen
som bidragit till snittestimatet utgör en del av det totala antalet
analytiker som löpande följer bolaget och gör estimat över kvartalsresultat.
Snittestimatet bör därför ses som en indikation om var förväntningarna
ligger.

---------------------------------------
Börsredaktionen +46 8 51917900 https://twitter.com/Borsredaktion

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News