Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-23

BONAVA: TYDLIG INBROMSTNING SÄLJ SAMTLIGA MARKNADER - VD

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) I spåren av covid-19 har Bonavas produktion
löpt på utan större störningar, men det har synts en tydlig inbromsning av
försäljningsutvecklingen på samtliga bolagets marknader.

Det skriver Bonavas vd Joachim Hallengren i rapporten för det första
kvartalet.

"De inledningsvis positiva signalerna på Bonavas alla marknader har till följd
av covid-19 omkullkastats. Världsekonomin har redan nu drabbats hårt och vi
vet i dagsläget inte vad det nya normala blir när pandemin har lagt sig",
skriver Joachim Hallengren.

Han skriver vidare att bolaget tror att efterfrågan på bostäder kommer att
påverkas negativt "åtminstone fram tills dess att läget har klarnat och
stabiliserats".

"Målet är att Bonava med sin finansiella styrka ska vara väl rustat för att
dra nytta av de affärsmöjligheter som öppnar sig när läget har
stabiliserats", skriver han.

Under kvartalet rapporterade Bonava en omsättning om 2.949 miljoner kronor,
jämfört med väntade 2.772 miljoner kronor, enligt Infront. Rörelseresultatet
blev 31 miljoner kronor mot väntade 114 miljoner kronor.

"Det är i dagsläget mycket svårt att veta vilka konsekvenserna blir på längre
sikt. Bonava gör bedömningen att vår produktionstakt kommer att sakta ner med
förseningar som följd, vilket medför en risk för signifikant påverkan på
nettoomsättning och rörelseresultat för 2020", skriver Joachim Hallengren.

Rörelseresultatet och den försämrade lönsamheten under kvartalet förklaras
dels av svaga projektmarginaler i Nordic och att kvartalets resultat i första
kvartalet 2019 lyftes av ett stort antal överlämnade bostäder i St.
Petersburg-Baltikum.

I Sverige beskrivs försäljningen som stark. Projektet i Kristineberg är till
stor del slutsålt.

I Sverige uppgick omsättningen till 1.170 miljoner kronor, väntat 1.016, och
rörelseresultatet var 114 miljoner mot väntade 80,6.

"Nettoomsättningen ökade till följd av större volymer vilket också bidrog till
ett förbättrat resultat", skriver vd.

---------------------------------------
Börsredaktionen +46 8 51917900 https://twitter.com/Borsredaktion

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News