Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-08

Bonesupport Holding AB: Analysguiden: Stark USA-försäljning

Bonesupport redovisade en försäljning om 54,9 miljoner kronor för tredje kvartalet vilket ger en tillväxt om 26 procent i lokala valutor. Analysguiden upprepar deras riktkurs om 64 kronor.

Fortsatta ökade marknadsandelar i Q3
Bonesupport rapporterade en försäljningsökning i USA på 34 procent i lokal valuta för årets tredje kvartal, vilket tydligt pekar mot fortsatt stigande marknadsandelar på den viktiga amerikanska marknaden. USA-försäljningen utgjorde under kvartalet 60 procent av bolagets totala omsättning på 54,9 MSEK, som ökade med 26 procent i lokala valutor.

Utfallet överträffade våra förväntningar om en koncernförsäljning på 49 MSEK, motsvarande en tillväxt på 14 procent i lokala valutor. Jämförelsen med förra årets tredje kvartal var relativt svår eftersom en viss återhämtning efter den första vågen av covid-pandemin då slog igen.

Ledningen upprepar tillväxtmål
Trots motgången med Fortify-studien, som rapporterades i september, noterar vi att ledningen står fast det långsiktiga målet att växa försäljningen med 40 procent när väl covid-pandemin har slutat att negativt påverka ortopedisk kirurgi. Denna ambitiösa målsättning ska ses mot bakgrund av att bolagets Cerament-produkter fortfarande har låga marknadsandelar inom ortopedisk kirurgi samt att de ännu inte är lanserade på flera geografiska marknaden.

Vi tror att målsättningen är beroende av att FDA godkänner Cerament G på den amerikanska marknaden. Ett besked om hur den amerikanska myndigheten ställer sig till produkten väntas i första kvartalet nästa år, en avgörande trigger för aktien.

Fortsatt stark tillväxt talar för högre värdering
Bonesupports börsvärde halverades efter presentationen i september av den svårtolkade Fortify-studien. Aktien har haft svårt att repa sig inför osäkerhet om den fortsatta FDA-hanteringen, men de tillväxttal som uppvisas i Q3-rapporten styrker en tro på uppvärdering av bolaget inför FDA-beskedet om beninfektion-indikationen i Q1 nästa år. Vi tror att ett godkännande skulle öppna för användning av Cerament G även inom områden utanför beninfektion, så kallad off-label use.

Riktkurs på 64 kronor ligger fast
Trots starkare än väntat utfall i Q3 gör vi inga stora förändringar i långsiktiga prognoser. Vi fortsätter att räkna med att kassan ska räcka fram till bolagets break-even som vi förväntar oss uppnås mot slutet av 2023. Motiverat värde på 64 kronor ligger fast.

Läs hela analysen (https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-bonesupport-stark-usa-forsaljning)

Författare Cision