Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-08-13

Börs: Förvaltare ser positivt på ekonomin, ökar övervikt aktier

(SIX) Investerarna har fått en positivare syn på den globala
ekonomin och ökat sin övervikt i aktier och undervikt i
obligationer. Det framgår av Bank of America Merrill Lynchs
fondförvaltarenkät för augusti.

Netto 72 procent tror att den globala ekonomin kommer att
stärkas under de kommande 12 månaderna. Det är den högsta
siffran på fyra och därtill en klar förbättring jämfört med de
52 procent som noterades i juli-enkäten.

Den största förändringen har skett i synen på eurozonen där
netto 88 procent, en fördubbling jämfört med juli, nu tror att
regionen kommer att stärkas under de kommande tolv månaderna.
Bättre tillväxt snarare än interventioner från ECB ses som
lösningen på krisen, enligt undersökningen.

Kina är alltjämt ett orosmoln, även synen på landet har
ljusnat sedan förra månaden. Mer än hälften ser en hårdlandning
i Kina som den största risken för marknaderna, men de som tror
på svagare tillväxt i landet under det kommande året har minskat
till netto 32 procent från 65 procent förra månaden.

Den ljusare synen på den globala ekonomin har lett till en
ytterligare överviktning av aktier. Netto 56 procent uppger nu
att de är övervikt aktier, en ökning från 52 procent månaden
innan. Samtidigt uppger netto 57 procent att de är undervikt
obligationer, upp från 55 procent i juli. Kassaallokeringen har
minskat 0,1 procentenheter till 4,5 procent.

Regionalt är förvaltarna mest positiva till aktier i
eurozonen där netto 20 procent uppger att de skulle övervikta på
12 månaders sikt och 17 procent uppger att de är överviktade.
Skulle en bankunion komma på plats skulle sentimentet förbättras
ytterligare, uppges det. Näst populärast är japanska aktier.

Aktier i globala tillväxtmarknader fortsätter dock alltjämt
att vara illa omtyckta. Netto 19 procent, upp från 18, är
underviktade aktier i kategorin. Ett par positiva undantag står
dock ut, skriver BofA-ML. Specialiser på tillväxtmarknader pekar
ut Sydkorea som ett av sina toppval efter Ryssland och Kina.

Bland de allmänna kommentarerna lyfter Bofa-ML fram att netto
64 procent, upp från 58, anser att företagen investerar för
lite. Netto 43 procent tror på högre företagsvinster nästa år,
men bara netto 32 procent tror på tvåsiffrig vinsttillväxt.

Andreas Johansson, tel +46 31-350 64 83
andreas.johansson@six-group.se
SIX News

Författare TIC