Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-31

BÖRS: INGET NORDISKT CEVIANBOLAG HAR ÄNDRAT UTDELNINGSFÖRSLAG

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Inget nordiskt bolag i Cevian Capitals portfölj
har hittills dragit tillbaka eller sänkt tidigare utdelningsförslag.

"Jag tror att det är fel att politiker ska bestämma hur börsnoterade bolags
balansräkningar ska se ut. Det bör överlåtas till kompetenta styrelser som är
bäst skickade att fatta dylika beslut. Jag är övertygad om att samtliga
styrelser gör omdömesgilla överväganden vad gäller utdelningar under dessa
turbulenta tider", säger Cevian Capitals Christer Gardell i en skriftlig
kommentar (vilken han tidigare även gett till Dagens Industri på temat
utdelningar) till Nyhetsbyrån Direkt när han ombeds kommentera
utdelningsfrågan i bolagen som ingår Cevians portfölj.

Christer Gardell upprepar även att "utdelningar är en viktig del i en dynamisk
kapitalmarknad" och han betonar att kapital därigenom går från företag med
överskott av kapital till företag som har behov av kapital.

Cevians portfölj i Norden innehåller stora poster i ABB, Ericsson, Nordea,
Metso, Autoliv, Tieto Evry och Veoneer.

Christer Gardell svarar nekande på en följdfråga om Cevian har behövt
argumentera för de ovan nämnda ståndpunkterna i de styrelser firman finns
representerad i.

"Det är så normala och omdömesgilla styrelser hanterar frågan", skriver han
till Direkt.

ABB har redan klubbat igenom ett ograverat utdelningsförslag och Ericsson
väntas göra detsamma på stämman som går av stapeln på tisdagseftermiddagen.

Nordea har flyttat sin årsstämma men säger sig inte ha några planer på att
ändra utdelningsförslaget. Därmed skiljer sig banken från SEB, Swedbank och
Handelsbanken som mer eller mindre explicit sagt att utdelningsförslaget ska
utvärderas.

Såväl Metso som Tieto har dragit tillbaka sina kommunicerade utsikter för
2020, men inget av de båda bolagen har rört utdelningsförslaget för 2019.

Autoliv fastställde utdelningen för det andra kvartalet den 20 februari och
utdelning är inte aktuellt i den utvecklingsfas Veoneer befinner sig i.

Efter det branta fallet som inleddes i mitten av februari har börsen repat mod
de senaste dagarna. Christer Gardell ger också uttryck för en gryende
optimism.

"Det verkar vara en alltmer utbredd uppfattning bland experter att
coronaviruset 'riktiga' (när mörkertalet inkluderas i beräkningen)
dödlighetstal är på ungefär samma nivå som den vanliga säsonginfluensan. Om
det är så, synes det kraftiga fallet på börsen och den utbredda oron för en
djup konjunktursvacka vara kraftigt överdrivna", skriver han i en kommentar.

---------------------------------------
Martin Hävner +46 8 5191 7919

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News