Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-22

BÖRSEN: RIKLIG RAPPORTFLOD, TECKEN PÅ SMÅ INDEXRÖRELSER

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Stockholmsbörsen såg på onsdagsmorgonen ut att
börja dagen med mindre indexrörelser efter tisdagens kraftiga nedgångar.
Morgonen har också inneburit en rad kvartalsrapporter från bolag som
Ericsson, Telia och Handelsbanken.

New York-börserna stängde på tisdagskvällen på kraftiga minus. Oljepriset har
fortsatt att pressas hårt på morgonen med Brent i första termin på nivåer
under 17 dollar medan Asienbörserna har visat små rörelser, där dock Tokyo
handlades ned.

Omkring klockan 8.30 hade terminen för tyska DAX stigit strax över 1 procent
och franska CAC40-terminen var även den upp 1 procent. USA-terminerna var
något högre i tidig handel medan förhandeln hos IG indikerade en uppgång på
0,3 procent för Stockholms OMXS30-index.

Under morgontimmarna har en lång rad kvartalsrapporter inkommit där stort
fokus legat på hur bolagen har påverkats av den pågående coronaviruspandemin.

Ericssons resultat för det första kvartalet var tydligt högre än analytikerna
i snitt hade räknat med, medan omsättningen var något lägre. Ericsson är
fortsatt positivt vad gäller utsikterna på lite längre sikt men varnar för
ett mer "dämpat" andra kvartal, enligt rapporten.

Handelsbankens rörelseresultat var hela 22 procent bättre än väntat, mycket
hjälpt av klart lägre kreditförluster än analytikerna i snitt hade räknat
med. Bankens räntenetto var helt i linje med förväntningarna och
kostnadsutvecklingen har enligt Handelsbanken fortsatt den positiva trenden
från fjärde kvartalet.

Telias justerade ebitda-resultat för det första kvartalet var något lägre än
väntat. Efter att i slutet av mars ha dragit tillbaka prognoserna för 2020 på
grund av osäkerheten kring coronaviruspandemin, lämnade bolaget nu en ny
prognos för det fria operationella kassaflödet som i år väntas bli 9,5-10,5
miljarder kronor. Den tidigare, tillbakadragna, prognosen var 10,5-11,5
miljarder kronor.

Axfood visade ett rörelseresultat som var högre än analytikerna räknat med,
enligt Infronts prognossammanställning. Rörelsemarginalen blev 4,2 procent
för kvartalet, mot väntade 3,9 procent.

Investmentbolaget Investor redovisade en totalavkastning för det första
kvartalet på -11 procent, att ställa mot jämförelseindexet SIXRX på -18
procent. Substansrabatten var 8 procent vid kvartalets slut.

Spelbolagsunderleverantören Net Ents ebitda-resultat var något bättre än
förväntat, enligt Infronts konsensussammanställning. Även intäkterna var
högre än väntat.

New Waves rörelseresultat blev för det första kvartalet negativ, -24,1
miljoner kronor. Motsvarande kvartal året innan var rörelseresultatet
positivt, 46 miljoner. Försäljningen sjönk med 4 procent och 7 procent i
lokala valutor.

Medicinteknikbolaget Getinges ebita-resultat före engångsposter var i linje
med den omvända vinstvarning och de preliminära besked som bolaget gav 9
april.

GHP Specialty Care, som så sent som den 14 april lämnade en uppdatering om att
covid-19 skulle ha begränsad påverkan på första kvartalet och negativ
påverkan andra kvartalet, visade ökade intäkter och högre resultat än
motsvarande kvartal i fjol. Den organiska tillväxten var drygt 12 procent.

Verkstadsbolaget AQ Group ökade omsättningen under det gångna kvartalet
jämfört med samma kvartal året före, medan resultatet var i nivå med
jämförelseperioden.

Elekta har fått en order på det MR-styrda strålbehandlingssystemet Unity från
ett japanskt sjukhus.

Forskningsbolaget Asarina Pharma kan tyngas av att en IIb-studie med
läkemedelskandidaten sepranolon vid behandling av PMDS visade liten skillnad
mot placebo. Även om studien påvisade minskade symtom kunde inte en
signifikant skillnad mot placebo visas för studiens primära eller sekundära
utfallsmått.

Forskningsbolaget Saniona redovisade däremot positiva resultat i en fas
2-studie med Tesomet vid behandling av hypotalamisk fetma. Patienterna med
Tesomet visade en statistiskt signifikant viktnedgång, midjemått och kontroll
av blodsockervärden jämfört med placebo.

Medcap har gjort en riktad emission som tillför bolaget cirka 229 miljoner
kronor. Teckningskursen sattes till 170 kronor vilket motsvarar en rabatt på
drygt 8 procent jämfört med stängningskursen på tisdagen.

Även Enad Global 7, som tidigare hette Toadman, har gjort en riktad emission.
Teckningskursen blev 31:50 kronor och bolaget tillförs därmed cirka 119
miljoner kronor. Kursen motsvarar en rabatt på 10 procent jämfört med
tisdagens stängningskurs.

På rekommendationsfronten har SCA av Handelsbanken sänkts till behåll från
tidigare köp. Tele2 har av Nordea höjts till behåll från tidigare sälj.

SEB Equities har sänkt Intrum till behåll från tidigare köp. Riktkursen sänks
samtidigt till 152 kronor från 240 kronor.

---------------------------------------
David Djuphammar +46 8 5191 7913

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News