Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-06-11

BÖRSEN: SMÅ RÖRELSER FÖR DE FLESTA AV STORBOLAGEN, OMXS30 +0,5%

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Stockholmsbörsen tappade i inledningen av fredagens handel, men återhämtade sig snabbt och vid stängning hade index stigit tydligt.

Essity återfanns i botten av storbolagsindexet OMXS30 medan ett par av storbankerna låg i täten.

Vid stängning hade Stockholmsbörsens storbolagsindex OMXS30 stigit med 0,5 procent till 2.279. Aktier för 16,9 miljarder kronor omsattes på Stockholmsbörsen.

OMXS30 hölls tillbaka av bland andra Essity, som tappade 1 procent, och Swedish Match som sjönk 0,8 procent.

På andra sidan indexet märktes Nordea som steg 0,7 procent och Swedbank, som stärktes lika mycket.

Svolder backade 1,2 procent till 268:20 kronor. Bolagets kvartalsrapport innehöll ett resultat på 987 miljoner kronor för det tredje kvartalet, mars-maj, i det brutna räkenskapsåret. Substansvärdet ökade 20,5 procent till 227 kronor per aktie.

TA Associates har lagt ett bud på Elos Medtech värt 215 kronor kontant per aktie. Elos Medtech lyfte 9 procent till 218 kronor.

"Vår uppfattning är att budet innebär en väldigt attraktiv värdering för alla aktieägare och reflekterar både utmaningarna som bolaget har, men även möjligheterna", sade Lovisa Lander, investeringsansvarig på budgivaren TA Associates, till Nyhetsbyrån Direkt.

Rejält uppåt var det även för Vicore Pharma. Forskningsbolaget har fått FDA-godkännande för att starta en fas 3-studie för behandling av covid-19. Aktien stängde upp 8,5 procent.

Karolinska Development avancerade 9,3 procent. Portföljbolaget Promimic undersöker förutsättningarna för en listning på First North Growth Market under 2022. Karolinska Development har via KDev Investments en ägarandel i Promimic på 20 procent.

Curando Nordic köper samtliga aktier i Vo2 Cap mot en köpeskilling om cirka 200 miljoner kronor. Curandos nuvarande verksamhet kommer att överföras till ett helägt dotterbolag till Curando och därefter delas ut till Curandos aktieägare. Betalning erläggs genom säljrevers om cirka 200 miljoner kronor, som i sin helhet kvittas mot nyemitterade aktier i Curando. Aktien adderade hela 18 procent.

Claes Wenthzel, ordförande i den nyligen noterade mobilspelsutvecklaren Sozap, har köpt 76.000 aktier i bolaget för drygt 2,2 miljoner kronor. Vidare har vd:n Rade Prokopovic köpt aktier för nära 1,1 miljon kronor. Sozap lyfte 27 procent.

Effnetplattformen rusade 51 procent. Effnetplattformen har tecknat avtal om förvärv av Alpcot och Alpcot Capital Management samt säljarens innehav om 9 procent i Tydliga. Transaktionen sker via ett nybildat dotterbolag som avses att delas ut till aktieägarna och därefter noteras på Nasdaq First North Growth Market.

På rekommendationsfronten sågs Dometic stiga 1,2 procent. Bolagets riktkurs har skruvats upp av Danske Bank, med upprepad köprekommendation.

Nilar handlades upp 6,4 procent till 58:50 kronor. Carnegie har inlett bevakning av bolaget, som levererar batterier och elektriska energilagringslösningar, med en köprekommendation och riktkursen 90 kronor.


OMXS30 fredagen den 11 juni

Källa: Infront
Författare Direkt-SE