Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-27

Bosjö Fastigheter: Bosjö Fastigheter AB (publ) Bokslutskommuniké 2019

Uppgifter inom parentes avser uppgifter för motsvarande period
föregående år

KVARTALET OKTOBER - DECEMBER 2019

· Hyresintäkter för perioden uppgick till 12 261 (11 951) tkr.
· Driftnetto för perioden uppgick till 11 666 (11 453) tkr.
· Resultat före skatt 25 228 (7 773) tkr.
· Resultat per aktie 9,23 (3,5) kr.

HALVÅRET JULI - DECEMBER 2019*

· Hyresintäkter för perioden uppgick till 24 613 (23 895) tkr.
· Driftnetto för perioden uppgick till 23 332 (22 593) tkr.
· Resultat före skatt 33 558 (16 086) tkr.
· Resultat per aktie 12,9 (6,9) kr.
· Koncernen hade per 2019-12-31 likvida medel om 29 118 (30 569)
tkr.

· Marknadsvärde på förvaltningsfastigheterna uppgick per 2019-12-31
till 850 000

· (833 000) tkr.
· Koncernens eget kapital per 2019-12-31 om 335 474 (317 298) tkr
ger en soliditet på

· 37,8 (36,4) %.
* Koncernen har under året bytt räkenskapsår till kalenderår
innebärande att räkenskapsår 2019-07-01 - 2019-12-31 endast omfattar

sex månader.
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sara Williamson, IR kontakt, Bosjö Fastigheter AB (publ)
Telefon: +46 (0) 8 402 53 94
sara.williamson@paretosec.com

Ulf Attebrant, verkställande direktör, Bosjö Fastigheter AB (publ)
Telefon: + 46 (0) 8 402 53 87
ulf.attebrant@paretosec.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Bosjö
Fastigheter AB (publ) är

skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom

ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27
februari 2020.

För ytterligare information besök www.bosjofastigheter.se
-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/bosjo-fastigheter/r/bosjo-fastigheter-ab--pub...
https://mb.cision.com/Main/14396/3048332/1202383.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.