Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-26

Bosjö Fastigheter: Bosjö Fastigheter AB (publ) delårsrapport januari - mars 2020

Perioden 1 januari - 31 mars 2020

(Uppgifter inom parentes avser motsvarande period 2019)

? Intäkterna uppgick till 12 453 (12 216) tkr
? Driftnettot uppgick till 11 857 (11 470) tkr, resulterande i en
överskottsgrad på 95,2 (95,8) %

? Förvaltningsresultatet uppgick till 8 604 (8 417) tkr
? Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 850 000 (794
000) tkr

? Resultat efter skatt uppgick till 8 519 (8 367) motsvarande 3,8
(3,8) kr per aktie

? Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till - 7 650 (8
309) tkr

? Räntetäckningsgraden uppgick till 4,2 (4,1) gånger och
belåningsgraden till 57,6 (62,6) %

? EPRA NAV per aktie uppgick till 169,8 (138,9) kr

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sara Williamson, IR kontakt, Bosjö Fastigheter AB (publ)
Telefon: +46 (0) 8 402 53 94
sara.williamson@paretosec.com

Ulf Attebrant, verkställande direktör, Bosjö Fastigheter AB (publ)
Telefon: + 46 (0) 8 402 53 87
ulf.attebrant@paretosec.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Bosjö
Fastigheter AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 maj
2020.

För ytterligare information besök www.bosjofastigheter.se
-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/bosjo-fastigheter/r/bosjo-fastigheter-ab--pub...
https://mb.cision.com/Main/14396/3119905/1253643.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.