Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-18

Botnia Exploration: Analysguiden:  Triggers kommande år - gruvstartsplanering intensifieras

Vi inleder bevakning av prospektteringsbolaget Botnia Exploration. Med
målet att bli en ledande guldgruva med minimalt miljöavtryck ser vi
långsiktig potential i att bolaget exekverar på sina tillgångar.

Verksamhetsbeskrivning

Botnia Exploration är ett svenskt prospekteringsbolag med särskilt
fokus på guld. Målsättningen är att utveckla en svensk hållbar
guldgruva med minimalt miljöavtryck. Utöver två
bearbetningskoncessioner, Fäbodtjärn och Vargbäcken, har bolaget sex
undersökningstillstånd i Vindelgranseleområdet inom Skelleftefältet.
För att gruvbrytning ska kunna starta krävs godkännande från Mark-
och miljödomstolen. Ansökan om Miljöprövningstillstånd lämnades in
under 2018 och huvudförhandling planeras till den 22-24 september
2020. Om ansökan godkänns är målsättningen att starta småskalig
gruvbrytning under 2021 i Fäbodtjärn och längre fram i Vargbäcken.

Investment case - möjligheter och risker
En investering i Botnia Exploration är en investering i guldmarknaden.
Guldpriset har stigit med 34% jämfört med nivån för ett år sedan och
ligger förnärvarande på 1 741 USD/oz vilket är en av de högsta
nivåerna de senaste 7 åren. I orostider tar ofta investerare sin
tillflykt till guld och osäkerheten kring bland annat Coronakrisens
mer långsiktiga implikationer för världsekonomin och de finansiella
marknaderna, har lett till att investerare tagit sin tillflykt till
guld. Prospekteringsföretag generellt är förknippade med risker då
det är osäkert om de fyndigheter som identifierats kommer att leda
till att den tänkta gruvan startas. Likaså finns det ofta osäkerhet
kring tidplaner och tillstånd.

Triggers skapar möjligheter

Två triggers är väsentliga för aktiekursutvecklingen under kommande 12
månader. Dels att ansökan om miljöprövningstillstånd godkänns för att
starta gruvdrift. Om ansökan avslås eller överklagas kan det leda
till väsentliga förseningar. Huvudförhandlingarna i Mark- och
miljödomstolen kommer att genomföras under slutet av september och
ett besked väntas efter två månader, dvs under senare delen av
november.

Förhandlingar med boliden

Dels att Botnia finner en lämplig metod för att utvinna guldet.
Förhandlingar med leveranser av malm till smältverket i Bolidenägda
Rönnskär pågår och är för närvarande huvudspåret. Parallellt
undersöks även möjligheten till bearbetning i ett externt
anrikningsverk eller att uppföra ett eget anrikningsverk. Fördelen
med att nå ett externt avtal är att gruvbrytning kan startas relativt
nära i tid efter att ansökan för gruvdrift äger laga kraft och
därigenom kunna generera ett snabbt kassaflöde. Ett externt avtal för
hantering av malmen, tillsammans med att gruvdriften kommer att
skötas av underleverantörer, medger att CAPEX och kostnadsbasen kan
hållas nere. Vid ett antagande om att tillstånd och avtal kommer på
plats i slutet av innevarande år beräknas gruvbrytning i Fäbodtjärn
kunna påbörjas redan under första delen av 2021 om väderförhållandena
under vintern är gynnsamma.

Studier stärker bolagets tillgångar

Den Feasibility Study (genomförandestudie) som gjordes under 2018
indikerar ett ackumulerat kassaflöde efter tre år i drift om SEK 117
Mkr. Studien baserades på dåvarande guldpris om SEK 364 tkr/kg och
beräkningar visar att lönsam gruvdrift också kan bedrivas till lägre
nivåer av såväl guldpris som USD/SEK. Baserat på lönsamhetsstudien
och justerat mot förstärkningen i såväl guldpris som USD/SEK beräknar
vi ett ackumulerat kassaflöde om 202 Mkr efter tre år drift.

Läs analysen här:

https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-botnia-triggers...

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/botnia-exploration/r/analysguiden---triggers-...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.