Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-05

Boule Diagnostics AB: Boule Diagnostics - Presentation av delårsrapport Q1 2020

Boule Diagnostics AB offentliggör delårsrapporten för perioden
januari-mars 2020 torsdagen den 7 maj 2020 klockan 15:00. Efter
offentliggörandet av delårsrapporten håller Boule klockan 16:00 en
telefonkonferens för press och aktiemarknad.

CFO och tf. VD Christina Rubenhag presenterar och kommenterar
delårsrapporten. Efter presentationen kommer det att finnas tid för
frågor. Presentationen hålls på engelska.

Tid: torsdagen den 7 maj 2020 klockan 16:00 CET

Telefonnummer: +46(0) 8-744 77 22

Kod: 1212

Delårsrapporten kommer att finnas tillgänglig på www.boule.com
(https://www.boule.com/investerare/finansiella-rapporter/) efter
offentliggörandet.

Varmt välkommen att delta!

För mer information, vänligen kontakta:

Christina Rubenhag, Finansdirektör (CFO) samt tf. VD och koncernchef,
Boule Diagnostics AB, tfn +46(0) 705-46 72 22

Om Boule Diagnostics AB (publ)
Boule Diagnostics AB är ett globalt diagnostikbolag som utvecklar,
tillverkar och säljer system och förbrukningsvaror för
blodcellräkning (hematologi). Bolaget riktar sig främst till små och
medelstora sjukhus, kliniker och laboratorier samt till andra
diagnostikbolag inom såväl human- som veterinärhematologi.
Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige,
USA, Mexiko och Ryssland. Försäljning sker globalt, företrädesvis via
distributörer med stöd av Boules egna lokala säljare och
servicepersonal. Boule Diagnostics aktie är sedan 2011 noterad på
Nasdaq Stockholm. www.boule.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 5 maj 2020 kl. 15:00.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/boule-diagnostics-ab/r/boule-diagnostics---pr...
https://mb.cision.com/Main/272/3104486/1242209.pdf

Författare Cision News