Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-07

BOULE DIAGNOSTICS: PRODUKT- OCH REGIONMIX TYNGDE MARGINAL 4 KV

STOCKHOLM (Direkt) Boule Diagnostics försäljning under det fjärde kvartalet
2018 blev svagare än väntat, skriver vd Fredrik Dalborg i bokslutskommunikén
på torsdagseftermiddagen.

"Trots god tillväxt i flera regioner blev den totala försäljningen av
förbrukningsvaror oförändrad jämfört med motsvarande period föregående år.
Detta förklaras till stor del av en upphandling i Afrika föregående år som
inkluderade en årskonsumtion av förbrukningsvaror", skriver han.

Instrumentförsäljningen ökade med 11 procent och inkluderade 250 instrument
till den indiska upphandlingen. Försäljning av förbrukningsvaror OEM och CDS
minskade.

Produktmixen med stark instrumentförsäljning och oförändrad försäljning av
förbrukningsvaror påverkade bruttomarginalen negativt. Den starka tillväxten
i Asien, som i hög grad drevs av instrumentförsäljning, påverkade också den
genomsnittliga bruttomarginalen negativt, heter det.

Vidare bokfördes ett antal kostnader av engångskaraktär under kvartalet som
hade en negativ effekt om 4 miljoner kronor på bruttomarginalen.

Boules rörelseresultat uppgick under fjärde kvartalet till 3,4 miljoner kronor
(14,9), med en marginal på 3,2 procent (13,9).

Produkt- och regionmix gav låga marginaler, skriver Boule i rapporten.

Vidare steg kostnaderna för forskning och utveckling i kvartalet, i linje med
satsningen på utveckling av nästa generations hematologisystem. Kvartalet har
även belastats av kostnader relaterade till hantering av varnings-brevet från
FDA, vilket bokförs som kostnader för forskning och utveckling.

---------------------------------------
Kristine Trapp +46 8 5191 7927

Nyhetsbyrån Direkt