Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-07

BOULE DIAGNOSTICS: SVAGARE INSTRUMENTFÖRSÄLJNING 1 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Medicinteknikbolaget Boule Diagnostics hade en
nettoomsättning på 118 miljoner kronor under det första kvartalet 2020 (119).
Justerat för förändring av valutakursen motsvarar det en minskning med 3,2
procent.

Antal sålda instrument uppgick under kvartalet till 912 stycken (1.159) vilket
är minskning med 21,3 procent.

Rörelseresultatet, inklusive engångskostnader, uppgick till 15,2 miljoner
kronor (16,7) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 12,9 procent (14,1).

Resultatet efter skatt blev 7,4 miljoner kronor (9,8), motsvarande 0:38 kronor
per aktie (0:77).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 14,5 miljoner
kronor(-4,9).

---------------------------------------
Kristine Trapp +46 8 5191 7927

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News