Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-14

Bra kvartal med fortsatt tillväxt

Exkluderat ProntoTV hade ZetaDisplay en tillväxt om sju procent under tredje kvartalet. Det var linje med våra prognoser och vi står därmed fast vid att bolagets motiverade värde inte avspeglas i dagens aktiekurs.

ZetaDisplay är en helhetsleverantör inom digital signage, på svenska digital skyltning. Erbjudandet består av allt från rådgivningstjänster till innehållsproduktion, service och support. Bolagets tillväxt under 2015 var 77 procent och den starka tillväxten kan främst hänföras till förvärvet av finländ-ska Marketmedia. Förvärv är en del av bolaget tillväxtstrategi med målet att etablera en stabil kundbas med återkommande intäkter från licenser och service med höga marginaler.

ZetaDisplays senaste förvärv var norska ProntoTV som under 2015 hade en omsättning om cirka 49 miljoner svenska kronor till en EBITDA-marginal om cirka 22,5 procent. Köpeskillingen uppgick till 75 miljoner norska kronor som finansierades med medel från en riktad emission, bank-finansiering och stamaktier. En earn out-komponent tillkommer om 25 miljoner norska kronor.

Förvärvet ger tillgång till en etablerad kundbas i Norge och vi bedömer förvärvet som värdeskapande då resultatbidraget överskrider finansieringskostnaderna. Förvärvet ökar den finansiella risken men med våra prognoser klarar bolaget av sina finansiella åtaganden.

Årets tredje kvartalsrapport, exkluderat förvärvet av ProntoTV bjöd på en tillväxt om 7 procent. Inkluderat ProntoTV var tillväxten under tredje kvartalet cirka 58 procent. EBITDA marginalen låg på cirka 16 procent. Exkluderat ProntoTV var tillväxten sju procent. Vi har gjort små uppjusteringar i prog-nostiserade marginaler men denna saknade effekt på vår riktkurs som ligger kvar på 12,3 kronor per aktie.

Ladda ned fullständig analys:

Ladda ner pdf

Källa: Jarl Securities

Författare Markus Augustsson