Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-27

Bra resultat från Bygg

Detta är en betald analys på uppdrag av Serneke Group utförd av analysföretaget Jarl Securities på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

Serneke omsättning var något högre än väntat för tredje kvartalet 2017, medan resultatet kom in lägre än våra prognoser. Men Bygg som står för 82 procent av omsättningen på rullande helår lyckades toppa våra resultatförväntningar med 10 miljoner kronor (42 jämfört med 32 miljoner kronor). Den negativa avvikelsen stod Projektutveckling för och denna är en notoriskt svårprognosticerad del med ojämna resultatposter kopplat till transaktioner. Bolaget har dock möjlighet att ta fram större reavinster under fjärde kvartalet 2017 enligt indikationer från företagsledningen under telefonkonferensen.

Med en större andel av orderboken mot Offentlig sektor och större projekt har vi svårt att se några hot den närmaste tiden för Sernekes del. Däremot kommer det sannolikt att byggas mindre bostäder i Sverige totalt sett. Men beställningarna från Allmännyttiga bolag lär ligga kvar. Andra segment av marknaden kommer sannolikt också att växa, som exempelvis Samhällsfastigheter, kontor och logistik. Med detta sagt utgår vi från att Sernekes orderingång kommer in på en väsentligt högre nivå under årets sista kvartal. 

Författare Bertil Nilsson