Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-08-14

Bra tillväxt även under kvartal 2

Detta är en betald analys på uppdrag av Oboya Horticulture Industries utförd av analysföretaget Jarl Securities på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

Oboya levererade en intäktstillväxt om goda 21 procent under andra kvartalet 2017. Resultatförbättringen var dock mindre än förväntat. Givet kursrekylen i aktien behåller vi vårt Öka-råd med riktkurs 16 kronor (18).

Oboya Horticultures mål är att bli en världsledande leverantör av dagliga förbruknings­artiklar till odlings­industrin. Ledningen har haft en tydlig tillväxtstrategi och successivt växt genom förvärv av produktions- och tillverkningsbolag liksom öppnat lokala försäljningskontor på nya mark­nader. Oboya har flera tillväxtmöjligheter, där försäljning mot detaljhandeln är ett exempel.

Målet är att koncer­nens om-sättning skall öka till 1 miljard kronor 2020. Bolaget ökade in-täkterna med 21 procent under kvartal 2/2017. Vi justerar ned helårsprognosen för 2017 till 430 miljoner kronor (435) men lämnar prognosen för 2018 oförändrad. Orderingången ser fortsatt bra ut.

Världsmarknaden för företagets produk­ter kan uppskattas till cirka 130 miljarder kronor. Försäljning sker i Norden, Nederländerna, Polen, Tyskland, Afrika, USA, Australien, Nya Zeeland, Kina och Japan till grossister, återförsäljare och större odlare. Tillverkningen i Danmark, Polen, Kenya och Kina ger en lågkostnadsfördel.

Styrkan i Oboyas koncept är att medelstora och större kunder vill koncent­rera sina beställningar av olika produkter direkt hos en producent. Då kan kunderna kapa mellanled och effekti­visera sina inköp. Oboya tar då marknads-andelar från återförsäljarna.

Ägarkopplingen till Kina är intressant, där e-handel har startats via landets största siter som exempelvis Alibaba. Tillväxtmöjligheterna främst knutna till hemodlingsmiljön är goda.

Bolagets lönsamhet har förbättrats så att positiva rörelsemarginaler nåddes under 2016. Med bruttomarginaler omkring 30 procent borde det vara möjligt att höja rörelsemarginalen från 3 till strax under 10 procent. Med växande omsättning ser vi en vinst per aktie på 1,40 kronor för 2018 (1,60). En långsammare vinstökning gör att vår DCF-riktkurs sjunker till 16 kronor (18), men Öka-rådet kvarstår.

Författare Bertil Nilsson