Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-30

BrainCool AB (publ): Delårsrapport för perioden 2021.07.01 - 2021.09.30

Resultat i korthet

Koncernens nyckeltal 2021.07.01 2020.07.01 2021.01.01 2020.01.01 2020.01.01
(tkr) - - - - -
2021.09.30 2020.09.30 2021.09.30 2020.09.30 2020.12.31
Nettoomsättning 2 239 2 074 6 082 5 864 7 032
Summa rörelseintäkter 7 926 5 003 22 146 12 726 18 125
Resultat efter -7 626 -7 066 - 23 031 -26 408 - 37 304
finansiella poster
Av- och -2 263 -1 222 -4 352 -3 655 -4 917
nedskrivningar av
materiella &
immateriella
anläggningstillgångar
Kassa och bank 7 149 17 924 7 149 17 924 12 024
Resultat per aktie -0,12 -0,12 -0,37 -0,50 -0,68
(kr)

Moderbolagets 2021.07.01 2020.07.01 2021.01.01 2020.01.01 2020.01.01
nyckeltal (tkr) - - - - -
2021.09.30 2020.09.30 2021.09.30 2020.09.30 2020.12.31
Nettoomsättning 1 437 1 543 5 339 4 979 8 996
Summa rörelseintäkter 7 124 4 860 21 403 12 229 18 918
Resultat efter -7 693 -6 625 - 23 203 -25 967 -37 304
finansiella poster
Av- och - 2 263 -1 222 - 4 352 -3 655 -4 884
nedskrivningar av
materiella och
immateriella
anläggningstillgångar
Kassa och bank 6 240 15 910 6 240 15 910 9 519
Resultat per aktie -0,12 -0,11 -0,37 -0,50 -0,68
(kr)

För mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Författare Cision