Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-10-15

BrainCool AB (publ) - har erhållit besked ("notice of allowance") om att det kanadensiska patentverket avser godkänna patentansökan för Cooral® System

Cooral® System erhöll i juni, marknadsgodkännande inom EU för att motverka oral mukosit, en allvarlig biverkan vid cancerbehandling.

Vidare presenterades en stor nordisk studie vid en "late-breaking" session på det största kliniska cancermötet i Europa, ESMO, med starka signifikanta resultat.

Cooral® System som redan 2015 erhöll ett rekordsnabbt svenskt godkännande, har även beviljats patentgodkännande för den japanska och kinesiska marknaden, där den dessutom innehar en form av fast-track.

Ansökningsförfarandet är inne i internationell fas och har erhållit positiva resultat efter nyhetsgranskning i EU, och avvaktar nu feedback på ansökningar i USA och Sydkorea.

VD Martin Waleij kommenterar;

Vi bygger en bra grund för produkten Cooral® System med patentskydd och en stark studie i ryggen. Bolaget förbereder en kapitalmarknadsdag under november för att presentera marknadsstrategin för produkten.

Denna information är sådan som BrainCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-10-15 11:50 CET.

Författare BrainCool