Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-10-19

BrainCool AB (publ) ingår ett nytt inköpsavtal med en stor GPO i USA - Intalere

Avtalet gäller inköp och leveranser av IQool™ Temperature Management Systems i USA (som säljs under varumärket "BrainCool™ System" i Europa) och förutsättningarna att inkludera kommande FDA-godkända produkter från BrainCool är mycket goda.

Samarbetet mellan BrainCool Inc och Intalere är en milstolpe och träder i kraft den 1 november 2020.

VD Martin Waleij kommenterar;

BrainCool kommer gå ur covid-19 krisen med en mycket stark grund, såväl med bra resultat för produkten i olika utvärderingar som en etablerad struktur för större leveranser. Avtalet med Intalere är ett viktigt verktyg för att bygga en stark tillväxt under de kommande åren.

Genom det redan etablerade samarbetet med ägargruppen till Intalere, kommer vi få tillfället att medverka på månadsmöten med olika sjukhus inom GPO-strukturen, för att snabbt få möjlighet att presentera vår produkt med de kliniska och finansiella fördelar vi erbjuder.

Avtalet som nu etablerats under 2020 innebär dessutom en kortare startsträcka att inkludera nya produkter med GPO'n för våra produkter RhinoChill™ och Cooral® Systems i produktprogrammet i USA. Bägge produkter är för närvarande inne i en De Novo 510 k process för ett erhålla marknadsgodkännande i USA.

Den 21 oktober kommer även nya riktlinjer inom vårt område temperaturreglering (TTM, target temperature management) presenteras av American Heart. (https://cpr.heart.org/en/resuscitation-science/the-guidelines-virtual-experience)

Denna information är sådan som BrainCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-10-19 16:28 CET.

Författare BrainCool