Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-09-18

BrainCool AB (publ): presentation av den kliniska studien för att motverka Oral Mukosit

Denna information är sådan information som BrainCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 september.

Författare BrainCool