Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-06-02

BrainCool: BrainCool AB (publ): Årlig revision ("audit") genomförd av TÜV SÜD

Den tyska certifieringsorganisationen TÜV SÜD, har utfört en
annonserad revision ("audit") av bolagets kvalitetssystem och
produkter. På grund av Covid-19 utfördes årets revision i form av en
så kallad "remote audit" utan fysiskt möte och närvaro av revisor på
plats.

Utfallet av revisionen var mycket gott och endast tre anmärkningar
utfärdades, vilka ska besvaras inom 30 dagar och korrigerande
åtgärder är redan igång för att stänga avvikelserna.

Vårt certifieringsorgan ("notified body") genomför årliga revisoner
och säkerställer att våra CE-märkta medicintekniska produkter
uppfyller godkända säkerhets- och prestandakrav, samt specifikationer
från komponentnivå till färdigvaror vid alla tidpunkter. Denna
revision var en "2nd surveillance audit" vilket betyder att nästa års
revision är en recertifieringsrevision. Oannonserade revisioner
genomförs även, i regel en gång vart tredje år, senast i januari i år
som tidigare meddelats.

BrainCool AB erhöll nyligen ett uppdaterat EC certifikat (MDD
93/42/EEC Annex II) för både icke invasiva och invasiva
hypotermisystem gällande till 2024-05-26.

För mer information

Martin Waleij - VD
+46 - 733 -93 70 76
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som
utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem
för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom
sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och
Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är
noterad på Spotlight Stock Market.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/braincool/r/braincool-ab--publ--arlig-revisio...
https://mb.cision.com/Main/11624/3126280/1258004.pdf

Författare AktieTorget News