Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-19

BrandBee Holding AB: Brandbee Holding AB genomför företrädesemission

Vid styrelsesammanträde idag den 19 augusti 2019 fattade styrelsen i
Brandbee Holding AB (publ) beslut om att genomföra en
företrädesemission om högst 5 820 268,50 SEK samt en
övertilldelningsoption om högst 2 000 000 SEK, vilket medför att
Bolagets aktiekapital kommer att öka med högst 2 910 134,25 SEK (3
910 134,25 SEK vid fulltecknad övertilldelningsoption) till 5 820
268,50 SEK (7 820 268,50 SEK vid fulltecknad övertilldelningsoption).

Antalet aktier kommer i emissionen att öka med högst 58 202 685
stycken (78 202 685 st vid fulltecknad övertilldelningsoption) aktier
där en (1) befintlig aktie berättigar till teckning av en (1) ny
aktie till en teckningskurs om 0,10 SEK per aktie.

Beslutet togs med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 17 maj
2019. Motivet till emissionen är att tillföra rörelsekapital/rensa
balansräkningen samt möjliggöra en fortsatt expansion i linje med
styrelsens strategi. Informationsmemorandum kommer att publiceras
senast en dag innan teckningstiden påbörjas.

Emissionen omfattas till 89% av teckningsförbindelser och
garantiåtaganden.

Erbjudandet i sammandrag
Teckningstid: 11 september - 25 september 2019
Avstämningsdag: 9 september 2019
Sista dag inklusive teckningsrätter: 5 september 2019 (sista dagen då
aktien handlas inklusive teckningsrätter).

Ex-dag: 6 september 2019 (första dag aktien handlas exklusive
teckningsrätter).

Företrädesrätt att teckna aktier har de som på avstämningsdagen den 9
september 2019 var aktieägare. Varje aktie i Bolaget berättigar till
en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning
av en (1) ny aktie.

Teckningskurs: 0,10 kronor per aktie. Courtage utgår ej.
Emissionsbelopp: 5 820 268,50 SEK (7 820 268,50 SEK vid fulltecknad
övertilldelningsoption)

Antal aktier i erbjudandet: 58 202 685 aktier (78 202 685 aktier vid
fulltecknad övertilldelningsoption)

Handel med BTA: Från 11 september 2019 till dess att Bolagsverket har
registrerat emissionen.

Handel med TR: 11 september 2019 - 23 september 2019
Teckning utan företräde: Anmälan om teckning av aktier utan stöd av
företrädesrätt skall ske under samma period som teckning med stöd av
företrädesrätt d.v.s. från och med den 11 september 2019 till och med
den 25 september 2019. Anmälan skall göras på anmälningssedeln
benämnd "Teckning utan stöd av teckningsrätter".

Antal aktier innan emissionen uppgår till 58 202 685 st aktier och vid
fulltecknad emission uppgår totala antalet aktier till 116 405 370 st
(136 405 370 st vid fulltecknad övertilldelningsoption).

Vid full teckning i företrädesemissionen kommer Brandbee Holding AB
att tillföras cirka 5,8 MSEK (7,8 MSEK vid fulltecknad
övertilldelningsoption). Från emissionsbeloppet kommer avdrag göras
för emissionskostnader med omkring 1 MSEK.

Fullständiga villkor och anvisningar för emissionen samt ytterligare
information kommer att offentliggöras i memorandum senast en dag
innan teckningstiden påbörjas.

Teckningsanmälan insändes till:
Hagberg & Aneborn Fondkommission AB, Ärende: Brandbee
Valhallavägen 124, 114 41 Stockholm
Fax: 08-408 933 51
Tfn: 08-408 933 50
Email: info@hagberganeborn.se (inskannad anmälningssedel)
För mer information, vänligen kontakta:
Johan Eriksson, Styrelseordförande
Telefon: +46 70 372 8217
ir@brandbee.com

Om Brandbee Holding AB
Brandbee Holding AB är ett bolag verksamt inom digital marknadsföring
som möjliggör för företag att skapa professionell video, annonsera
och hantera inkommande leads på ett kostnadseffektivt och enkelt
sätt. Brandbee vill vara det självklara valet för företag som vill
stärka sin kommunikation samt öka sin försäljning och
varumärkeskännedom.

Mer information om bolaget finns på www.brandbee.com.
Denna information är sådan information som Brandbee är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 19 augusti 2019.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/brandbee-holding-ab/r/brandbee-holding-ab-gen...
https://mb.cision.com/Main/14440/2883738/1091937.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.