Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-24

BrandBee Holding AB: Kvartalsrapport 1 2020

VD HAR ORDET

Första kvartalet 2020 har varit omtumlande på många olika sätt. Inte
minst på grund av den pågående Covid-19 pandemin som påverkar många
företag och människor på ett eller annat sätt. Det är ett allvarligt
läge Sverige och resten av världen befinner sig i. Vi är, som så
många andra påverkade, men då vi arbetar i digitala kanaler har vi
fortsatt ett starkt erbjudande till de företag som vill nå ut i dessa
tider av social distansering. För många är online nu enda sättet att
nå ut till sina kunder och e-handeln har blivit enda kanalen som
inbringar intäkter, detta har inneburit att vi hittills fått behålla
många av våra projekt även om investeringarna har minskat något. Det
som är vår största utmaning i dessa tider är att det är betydligt
svårare med nykundsbearbetning. I princip stannade Sverige av från
slutet av februari och många blivande kunder avvaktar med sina
investeringar.

Vi har under kvartalet haft förmånen att jobba tillsammans med flera
spännande bolag som valt oss på Brandbee för vår breda kompetens och
vårt unika erbjudande. Vi har bland annat genomfört ett framgångsrikt
testprojekt med Brands for Fans vilket gav oss ett avtal med
ägarbolaget Umida Group för hela deras produktportfölj. Samarbetet
med Gjensidige Försäkring fortlöper och vi arbetar nu med flera delar
av deras produktportfölj inom försäkringar. Även våra övriga kunder
fortsätter att förlita sig på vår kompetens och vårt
produkterbjudande.

I februari förvärvades Student Competitions International AB till
Brandbee-koncernen, vilket la grunden för koncernens tredje
intäktsgren Brandee Media. Student Competitions ger oss en bra
plattform att nå ut till potentiella internationella kunder med vårt
samlade erbjudande och bolaget har genererat intäkter redan från
start, något vi naturligtvis ser som väldigt positivt inför
framtiden.

När jag blickar framåt så ser jag ett visst hot i Covid-19, främst i
vårt samarbete med McGraphics Carranz i Filippinerna då det är total
lockdown i landet vilket medför att vår affär för digitala ytor på
bland annat Manilla flygplats för närvarande står helt still.
Förvärvet av Student Competitions har hittills gått över förväntan
och vi har i dagsläget ett flertal förslag ute hos potentiella kunder
som vill nå studenter, men även här kan det bli en fördröjning pga
Covid-19 beroende på hur världen påverkas. För Brandbees samlade
erbjudande för vi även dialog med flera intressanta bolag inom
e-handel som jag hoppas kunna berätta mer om inom kort.

Som vi nyligen kommunicerat har vi också fått utökat förtroende i en
riktad emission om 14,95 MSEK. Detta ger oss förutsättningar att
fortsätta att uppdatera och automatisera våra plattformar för att
skapa större marginaler.

Vi ska använda tiden och vårt kapital att rekrytera och förvärva under
närtid. Jag är övertygad om att vi kan hitta bra kandidater just
denna tid. Med det sagt så ser jag fortsatt ljust på framtiden.

Magnus Clarenbring,
VD
FINANSIELL ÖVERSIKT
KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT KVARTAL 1 2020
Nettoomsättningen uppgick till 1,0 MSEK (0,5)
Totala intäkter uppgick till 1,0 MSEK (0,5)
Rörelseresultatet uppgick till -2,7 MSEK (-2,3)
Periodens resultat uppgick till -3,1 MSEK (-2,5)
Resultat per aktie uppgick till -0,01 SEK (-0,04)
Siffror inom parentes avser kvartal 1 2019.
MODERBOLAGETS FINANSIELLA ÖVERSIKT KVARTAL 1 2020
Nettoomsättningen uppgick till 0,3 MSEK (0,1)
Totala intäkter uppgick till 0,3 MSEK (0,1)
Rörelseresultatet uppgick till -1,7 MSEK (-1,1)
Periodens resultat uppgick till -2,1 MSEK (-1,3)
Resultat per aktie uppgick till -0,0 SEK (-0,02)
Siffror inom parentes avser kvartal 1 2019.
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN (2020.01.01 - 2020.03.31)
· Den 17 januari 2020 genomför Bolaget en riktad emission, tilldelning
av aktier 144 666 667 stycken, aktiekapital 7 233 333,30 SEK,
överkursfond 3 616 686,65 SEK och kostnader 4 910 000 SEK

· Bolaget inleder testprojekt med Brands For Fans för digital
marknadsföring

· Gjensidige Försäkring inleder samarbete med Bolaget gällande digital
marknadsföring

· Bolagets VD Magnus Clarenbring förvärvar aktier i Bolaget
· Bolaget förvärvar Student Competitions International AB
· Effekterna av covid-19 utbrottet är i dagsläget svåra att bedöma.
Dock har marknaden till följd av covid-19 pandemin inneburit att
företag bromsar sin marknadsföring

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG
· På den extra bolagsstämman den 14 april 2020 tas beslut om en
ändring i bolagsordning enligt följande:

- en höjning av gränserna för aktiekapitalet (4 §) från lägst 4 000
000 kronor och högst 16 000 000 kronor till lägst 7 000 000 kronor
och högst 28 000 000 kronor,

- en motsvarande höjning av gränserna för antalet aktier (§ 5) från
lägst 80 000 000 aktier och högst 320 000 000 aktier till lägst 140
000 000 aktier och högst 560 000 000 aktier

Stämman godkände även styrelsens förslag om en riktad emission om 14
950 000 miljoner kronor till en teckningskurs på 0,09 kr samt
bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa
årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,
besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller
konvertibler.

· Den 21 april 2020 registreras den riktade emissionen hos
Bolagsverket. Bolagets aktieantal uppgår därmed till 484 194 900
stycken och aktiekapitalet har ökat till 24 209 745 kronor.

För mer information, vänligen kontakta Bolaget på:
Jonas Litborn, VD
Telefon: +46 70 640 02 53
ir@brandbee.com

Om Brandbee Holding AB
Brandbee Holding AB är ett bolag verksamt inom digital marknadsföring
som möjliggör för företag att skapa professionell video, annonsera
och hantera inkommande leads på ett kostnadseffektivt och enkelt
sätt. Brandbee vill vara det självklara valet för företag som vill
stärka sin kommunikation samt öka sin försäljning och
varumärkeskännedom.

Mer information om bolaget finns på www.brandbee.com.
Denna information är sådan information som Brandbee Holding AB är
skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Information lämnades, genom styrelsens försorg, för offentliggörande
den 24 april 2020.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/brandbee-holding-ab/r/kvartalsrapport-1-2020,...
https://mb.cision.com/Main/14440/3096071/1235366.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.