Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-29

Bravida Holding AB: Förändring av antalet röster i Bravida Holding AB

Stockholm - Bravida Holding AB (BRAV) meddelar idag en förändring i
antalet röster i bolaget till följd av att styrelsen beslutat att
omvandla C-aktier till stamaktier för vidareleverans till deltagare i
incitamentsprogram.

Vid årsstämman 2017 beslutades om införande av ett långsiktigt
incitamentsprogram för ledande befattningshavare och andra
nyckelpersoner inom Bravidakoncernen ("LTIP 2017"). Tilldelning under
programmet har genomförts efter att den första kvartalsrapporten för
2020 offentliggjordes den 8 maj. Som ett led i tilldelningen har
Bravidas styrelse beslutat att omvandla 350 054 C-aktier till
stamaktier för vidareleverans till deltagare i LTIP 2017. Antalet
röster i bolaget har därmed ökat under innevarande månad, medan
antalet aktier har varit oförändrat.

Antalet utestående aktier i Bravida Holding AB (publ) uppgår per den
29 maj 2020 till 203 316 598 aktier, varav 202 975 544 stamaktier med
en röst vardera, samt 341 054 C-aktier med 1/10 röst var. Det totala
antalet röster i bolaget uppgår till 203 009 649,4.

För mer information, vänligen kontakta:

Peter Norström, IR-ansvarig, Bravida. Telefon: +46 8 695 20 07

Informationen är sådan som Bravida Holding AB (publ) ska offentliggöra
enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen
lämnades för offentliggörande den 29 maj 2020, klockan 09.30.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/bravida-holding-ab/r/forandring-av-antalet-ro...
https://mb.cision.com/Main/8835/3122067/1255749.pdf

Författare Cision News